Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Uddevalla satsar på samverkan och utveckling

Uddevalla är en expansiv tillväxtkommun. I hjärtat av Bohuslän och med sin 27 mils långa kust är Uddevalla också en av Sveriges mest besökta kommuner sommartid. Näringslivschef Owe Westberg berättar att det råder en stark entreprenörsanda i Uddevalla, där kommunen är med och främjar för vidare utveckling med en rad olika aktiviteter. Ett exempel är Entreprenörsarenan Bohuslän som stödjer och stimulerar entreprenörskap med stark förankring i traktens näringsliv.

Seminarier, föreläsningar, frukostmöten, mässor, konferenser och kongresser – det händer mycket i Uddevalla. Owe Westberg menar att det viktigaste är att skapa naturliga mötesplatser. Det ska inte vara krångligt att träffas och nätverka, all samverkan bygger på förtroende och tillgänglighet, det ska vara lätt att etablera kontakt. Ett exempel på något som blivit som en naturlig mötesplats är Riverside, i grunden ett kontorshotell som firade sitt femårsjubileum tidigare i år. Här kan olika näringslivsaktörer träffas och samverka, både tillsammans med kommun och andra företag.

Bygger upp varumärket
Uddevalla är en stark handelsstad, men även bygg, transport och servicetjänster som exempelvis resebyråer, bevakningsföretag och fastighetsservice är växande branscher. Uddevalla kommun växer med ca 70 – 100 företag per år och idag finns det 4000 aktiva företag i kommunen. Invånarantalet ökar med ca 300/år, det råder med andra ord ingen tvekan om att Uddevalla är en tillväxtkommun.
– Här förenas det bästa av två världar då vi även är en stark boendekommun. Vi satsar på det goda boendet, vid kusten i en god miljö. Vi är också stolta över den service som vi kan erbjuda i form av bra skolor, bland Sveriges största gymnasieskolor samt vårt välrustade Högskolecentrum Bohuslän. Dessutom har vi nära till Högskolan Väst i Trollhättan.

Varvsstaden lever fast i ny tappning
Fram till mitten av 1980-talet var Uddevalla en framstående varvsstad, bland de främsta i Europa. Ett drygt sekel av kunskap dör inte bara ut, och i Uddevalla finns fortfarande framstående kompetens inom den marina sektorn, inte minst inom skeppsbygge.
Här finns bl.a. två stora koncerner som arbetar inom varvsindustrin med global spridning. Med dotterbolag i Kina och Florida servar dessa företag de stora marknaderna inom den marina sektorn. I Uddevalla arbetar man även mycket med den maritima utvecklingen lokalt, där man utvecklar allt från gästhamnar till ett utökat tjänsteutbud.

Destination Uddevalla är nästa stora satsning
I nära samverkan med näringslivet söker kommunen utveckla konceptet Destination Uddevalla. En satsning som etablerats i fjol.
– Ambitionen är att Destination Uddevalla ska drivas av näringslivet. Naturligtvis är kommunen med och stöttar i processen, men tanken är att vi ska skapa grunder för vidareutveckling av besöksnäringen, och där är näringslivet den viktigaste parten, konstaterar Owe Westberg.
Det finns mycket att uppleva i Uddevalla. Förutom den storslagna skärgårdsmiljön så finns här något för alla, för den bilintresserade så är det intressant att Volvo C70 tillverkas här, den första cabrioleten med ståltak.
Även handeln växer kraftigt inom kommunen.
– IKEA och Ikano kommer att etableras här, och bidrar då till den starka expansionen av Torp som pågått under flera år. Vi bygger därför ut infrastrukturen i området vilket väntas färdigställas under 2012, upplyser Owe Westberg avslutningsvis.