Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

UGL – utmärkt utvecklingsverktyg för grupper och ledare

Ledarskap kräver god självinsikt. En bra ledare har kännedom om hur hon upplevs av omgivningen, samt bör även veta hur medarbetare kommer att reagera vid olika förändringar. Kommunikationsutveckling AB, med huvudkontor i Karlstad, erbjuder nationella kurser och program inom området grupp- och ledarskapsutveckling. Man har arbetat med ledarskapsutbildning och förfinat verksamheten i ca 15 år, och Kommunikationsutveckling anses idag vara en av landets främsta aktörer inom området.

För nära 30 år sedan tog Försvarshögskolan fram ett koncept som döptes till Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), som till en början användes för att utveckla ledare inom det svenska försvaret. Konceptet visade sig så småningom även vara framgångsrikt inom näringslivet och inom andra myndigheter och offentlig förvaltning,
– Inom UGL använder vi oss av en upplevelsebaserad utbildningsmetod, där kursdeltagarna aktivt deltar i workshops och övningar. Det innebär att praktiska erfarenheter står i fokus. UGL är en upplevelse för både hjärta och hjärna. Vi arbetar främst med UGL, men även med en del andra utbildningskoncept som liknande UGL även de är upplevelsebaserade, förklarar Andreas Ivansson, marknadsansvarig på Kommunikationsutveckling. Han fortsätter:
– Det nya UGL-konceptet som introducerades 2008 angränsar även till en relativt ny kurs som kallas Utvecklande Ledarskap. Till en början kommer vi nu satsa på att alla våra UGL-handledare går kursen. Vi har omkring 20 handledare som vi arbetar aktivt med, men vi kan ta in fler vid behov.
Ivansson berättar att samtliga kurser som ges av Kommunikationsutveckling leds av en manlig och en kvinnlig handledare.
– Olika bakgrunder och erfarenheter stärker utbildningen. Vi arbetar mycket med jämställdhet, och anser att vårt arbetssätt understryker detta, poängterar han.

Leveranssäkerhet ett måste
Försvarshögskolan äger och vidareutvecklar UGL samt Utvecklande Ledarskap, Kommunikationsutveckling är en av flera aktörer som erbjuder den här typen av program. Vad som är extra intressant är att Kommunikationsutveckling har varit verksamma under en längre tid, och har utbildat över 6000 personer i grupp- och ledarskapsutveckling.
– Vi har aldrig ställt in en kurs, detta är också unikt för oss – vi står för en leveranssäkerhet som få kan överträffa. Vi har haft en konstant efterfrågan på våra kurser under hela lågkonjunkturen, och jag tror att en framgångsfaktor för oss är att vi håller vad vi lovar, och levererar med hög kvalitet varje gång, avslutar Andreas Ivansson.

Maria Lind