Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

UmBio – gör det osynliga synligt

UmBio erbjuder en teknik som kontrollerar den mat du stoppar i munnen varje dag. De är världsledande inom området och 2010 utsågs man till årets svenska teknikföretag.

– Med hjälp av avancerad teknik vill vi skapa användarvänliga lösningar för våra kunder så att de kan tjäna pengar på sin produktkvalitet och produktionseffektivitet, säger Stefan Nordin, VD för UmBio.
Att förklara vad företaget sysslar med för en som inte är insatt är inte det lättaste. Kort och gott handlar det om att UmBio är först på marknaden med kemisk bildanalys i realtid. Den kemiska bildanalysen används bland annat av mejerier, bagerier och köttproducenter.
UmBio har utvecklat ett mobilt system som gör att man kan utföra avancerade laboratorieuppgifter på ett enkelt sätt direkt i produktionen. Systemet kallas UmBio Inspector.

Om du producerar ost och vill veta hur mycket fett, vatten och protein den innehåller så kan du ta reda på det med UmBios utrustning. Osten placeras på ett band som transporterar osten under en avancerad kamera. Kameran scannar in ostens kemiska värden som sedan automatiskt analyseras. På så sätt får du reda på hur stora delar av respektive ämne osten innehåller och vilken fördelning innehållet har över osten. Om ostproducenten också kan tala om vad som utmärker godkända ostar kan UmBios utrustning ge omedelbara svar på om den testade osten är godkänd eller inte.

Detta är självklart intressant information för en ostproducent som är intresserad av högre kvalité och effektivitet i sin produktion. I det långa loppet leder det till både kostnadsbesparingar och intäktsökningar för producenten.
Med hjälp av vår teknik kan kunden också kontrollera inkommande och utgående leveranser grundligare och på så sätt betala rätt pris till sina leverantörer eller sortera bort varor som inte håller måttet, säger UmBios VD, Stefan Nordin.
Om du producerar bröd och objektivt vill mäta om brödet är färdiggräddat kan UmBio Inspector mäta den kemiska förändringen på det gräddade brödet och omedelbart tala om ifall brödet är inom de gränser som bagaren anser gäller för ett godkänt bröd. Ett bageri vill också med säkerhet veta att det inte används fel mjöl till glutenfritt bröd. Tekniken kan alltså upptäcka sådant som inte går att se med blotta ögat och förhindra en eventuell allergisk reaktion hos den som äter brödet.

UmBio har sitt huvudkontor i Umeå med nio anställda. Flertalet av de anställda på företaget som tagit fram tekniken är högutbildade doktorer inom s k kemometri. Allting startade år 2002 som en ”spinoff” från Institutionen för organisk kemi vid Umeås universitet. Att man 2009 utsågs till landets teknikföretag var ett positivt erkännande för företaget. Stefan Nordin menar att kompetensen som finns inom företagets fyra väggar är enorm. Nu arbetas det hårt för att expandera och etablera sig som marknadsledande inom processnära kvalitetskontroll av livsmedel i Europa.

Kunskaperna som våra anställda har är fantastiska. Våra forskare skulle kunna leva på att föreläsa och utbilda över hela världen, men istället jobbar de stenhårt på att göra denna komplicerade teknik till extremt användarvänliga lösningar för våra kunder, avslutar Stefan Nordin.