Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Umeå Hamn erbjuder kortast väg över Bottenhavet till tillväxtmarknader i öst

Umeå Hamn präglas återigen av en stark tillväxt med stadigt ökande godsvolymer. Dessutom sker en hel del stora förändringar runtomkring hamnen, inte minst den politiska diskussionen angående en nordväst – nordöstlig korridor för järnvägen har satt igång utvecklingens maskineri.

Umeå Hamn ligger mitt i norra Sveriges största expansionsområde. Trots att hamnen ligger så pass långt norrut så innebär det skyddade läget att man har ypperliga förutsättningar för vintertrafik. Dessutom erbjuder Umeå den kortaste överfarten över Bottenhavet till de starka tillväxtmarknaderna i öst.

Konkret utbyggnation av järnvägen
Som en vidareutveckling efter Botniabanan vill man bygga ut tvärbanan samt bygga helt nya spår utanför hamnområdet ända ner till färjeterminalen. Umeå kommun söker ekonomiskt stöd från EU för att vidareutveckla järnvägen i och kring hamnen, ett projekt med en totalkostnad på ca 160 miljoner kronor.
Kommunen hoppas på ett utfall där EU står för 50 procent av investeringskostnaden, därefter ska Trafikverket, regionen och kommunen stå för den resterande delen.
– Man ska kunna ta elektrifierat tåg ända ner till hamnområdet, förklarar Curt Kristoffersson, VD för Umeå Hamn. Det blir oerhört godseffektivt, med smidigare flöden mellan järnväg och färja. Byggnationen omfattar även en ny terminal, och allt beräknas stå färdigt 2013.
Samma upprustning planeras för Vasa i Finland, Sveriges nordligaste förbindelse. Curt förklarar att man driver utvecklingen för att gynna det svenska näringslivet i stort. Vi har mycket att hämta på marknaderna i öst, och miljöriktig sjöfart i kombination med ökat fokus på järnvägstransporter är framtiden.

Ökad containertrafik
Umeå Hamns containerflöden ökar. Modern godshantering involverar mycket containertrafik, som dels skyddar godset optimalt, och dels är en säker lösning.
– Traditionellt så har containertrafiken framförallt varit oceangående, alltså för transporter till andra kontinenter. Nu ser vi en trend där containertrafik även tillämpas för transporter inom Europa. Den ökade säkerheten är en klar fördel, och vi tror på en stadig uppgång med ökade containerflöden framöver, säger Curt Kristoffersson.
Umeå Hamn används i första hand för skogsprodukter, olja, cement, foder, plåt och insatsvaror till industrin. Tack vare färjetrafiken har man även ett stadigt flöde av färdiga produkter som exempelvis husvagnar.

Hoppas på ökning på passagerarsidan
När korridoren etableras fullt ut så kan man räkna med ökade passagerarflöden från Umeå hamn. Med en ökande världshandel har godsvolymerna ökat, godstrafiken är helt klart dominerande för hamnen idag. Dock ser man mycket positivt på framtiden som passagerarhamn, ökade godsvolymer medför i regel lägre biljettpriser och det lockar naturligtvis passagerare.
Idag rör sig omkring 250 helårsanställda inom hamnområdet, dels som medarbetare på Umeå Hamn AB, och dels inom de 20-tal företag som verkar här där stuveriet är den största arbetsgivaren med drygt 100 anställda.