Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Umeå universitet främjar för elitidrottsträning i kombination med studier

Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV) har landets bredaste utbildningsutbud och flest idrottstudenter i Sverige. Förutom att samordna all idrottsrelaterad forskning och utbildning vid Umeå universitet har centret också ansvar för att organisera elitidrottande studenter knutna till alla institutioner vid universitetet.

– Umeå universitet, Umeå kommun och Idrotten i Västerbotten har ett gott samarbete och vi har som ambition att bli ett av de första Riksidrottsuniversiteten i landet, inleder Pernilla Eriksson vid UCIV.
Att kunna kombinera elitidrott med studier på högre nivå är naturligtvis en utmaning, där frågor kring prioritering, tid för respektive verksamhet – dels studier och dels träning – måste balanseras. Umeå universitet har genom UCIV skapat en support som omfattar elitidrottande studenter vid alla utbildningar som universitet erbjuder.

Helena Jansson: universitetet tillmötesgår idéer med flexibla lösningar
Orienteraren Helena Jansson anser att det vid Umeå universitet erbjuds goda möjligheter att kombinera studier med idrott. Här förklarar hon:
– Jag går läkarprogrammet, och hittills har universitetet tillmötesgått i princip alla mina idéer på flexibla lösningar. Det handlar om alltifrån flextid på klinikerna till deltidsstudier, samt en del flyttade tentor, extra examenstillfällen och egen handledning, t.o.m. andra praktikorter för att passa mitt idrottsschema. Det känns som att det i princip bara finns lösningar.
Elitidrott är en balansgång där det gäller att kunna prestera mer samtidigt som man värnar om återhämtning för att hålla sig frisk. Jansson poängterar att då man lägger till studier blir det ytterligare en nämnare som ska in i ekvationen, och det kräver att man verkligen lyssnar på sig själv och sin kropp.
– Jag har god hjälp av min tränare Harri Viinamäki, som lika ofta får agera bromskloss som pådrivare i träningen. Att ha en helhetslösning som fungerar, där vänner och familj är en självklar del, är kanske det svåraste, och då gäller det verkligen att ha sina prioriteringar på rätt plats, menar Helena Jansson.

Jens Hulgaard: det handlar om balans mellan idrott, studier och privatliv
Jens Hulgaard är med i danska landslaget för längdskidåkning och studerar samtidigt till civilingenjör i teknisk kemi vid Umeå universitet. Han bekräftar Helena Janssons förklaring om flexibla lösningar, allt går i princip att lösa, vilket för Jens Hulgaard betyder att han kan planera sin säsong efter behov.
Eftersom man normalt toppar som längdåkare vid 30-årsåldern och Hulgaard är 22 år gammal innebär det ett större perspektiv, med långsiktiga mål.
– Det betyder att jag måste få till en utveckling som är hållbar i kanske 10 år. Med hållbar utveckling menar jag att det finns balans mellan idrotten, ekonomin och min generella trivsel socialt. Med andra ord spelar det ingen roll om man har tillgång till världens bästa träningsfaciliteter om man inte trivs och mår bra, konstaterar Hulgaard.
Jens Hulgaard flyttade till Umeå baserat på bästa alternativ i Europa gällande snösäkerhet, träningsmiljö, utbildningsmöjlighet, ekonomi, kultur/språk och möjligheten för att få ett bra socialt nätverk.
– Jag ser hela min civila karriär som en helhet där jag fokuserar på hur jag vill jobba efter utbildningen och idrotten. Jag oroar mig inte heller för fördröjningen av studietakten utan ser min sportsliga karriär som en kapacitet som kan användas i mitt senare liv.

Mikael Persson-Riis: det krävs god planering och en del disciplin
Mikael Persson-Riis kombinerar framgångsrikt sina studier vid det idrottsvetenskapliga programmet med lagsport på elitnivå. Persson-Riis spelar i Umeåhockeylaget Björklöven, och som för alla andra lagsporter är träningstider och matcher fastställda vilket ställer höga krav när det gäller planering av akademiska studier respektive idrott.
– Universitetet har visat stor förståelse för att min idrott tar mycket tid och att jag inte kan närvara på alla föreläsningar, seminarium och tentor. De tar hänsyn till att jag får ändra mitt schema eller göra uppgifter i efterhand för att det ska gå att kombinera. Som exempel har jag fått byta gruppövningstillfällen där det varit nödvändigt, berättar Mikael Persson-Riis.
Det handlar mycket om att planera studietiden och ha en god framförhållning och inte minst disciplin från studentens sida. Att kunna prioritera och läsa in på kvällar och helger är enligt Persson-Riis nödvändigt för att få allt att fungera.

Långsiktiga samarbeten med idrottsförbund landet över
Umeå universitet har lyckats bygga upp bra och långsiktiga samarbeten med idrottsförbund landet över. Per-Åke Yttergård från Svenska skidförbundet är mycket positivt inställd till samarbetet med universitetet. Förbundet har sedan tidigare långvariga samarbeten med både Högskolan Dalarna och Mittuniversitetet.
– En utav de viktigaste aspekterna är att Umeå tack vare sin mångfald med ett rikt studieutbud utgör en ren resurs för elitidrottande studenter. På sikt vill vi också bygga upp samarbeten kring forskning, och då ser vi att Umeå universitet har mycket att erbjuda, anser Per-Åke Yttergård, nationellt ansvarig inom förbundet med fokus på längdskidåkning.
Svenska skidförbundet var bland de första som satsade på riksidrottsgymnasium som alternativ gymnasieskola för eleversom ville kombinera studier med idrott. Detta var på 70-talet, nu behövs en liknande ansträngning på högskole- och universitetsnivå, och Svenska skidförbundet har för avsikt att återigen befinna sig i framkant med den nya satsningen.