Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Umeåregionen kan bli världsledande i hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat!

– Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat har blivit ett forum där vi kan mötas utan konkurrans, i en gemensam vision om ett hållbart byggande och förvaltande.
Det säger Angéla Ekman-Nätt, VD för Esam AB och fortsätter:
– Det viktiga med nätverket är avsikten är förstärka kompetensen i hela branschen.

Esam AB tillhör de företag som varit med i Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat sedan starten och kordinerar idag Nätverket.
-Vi har varit med och utvecklat konceptet, berättar VD Angela Ekman Nätt. Frågan gick till oss eftersom vi har lång erfarenhet av processledning av stora regionala nätverk för hållbarhet.

Delar kompetens
Angéla Ekman-Nätt anser att Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat har stor betydelse i Umeå och kommer att få stor betydelse för branschen i hela Sverige.
-Det vi gör i Umeå är unikt. Ingen annanstans sitter alla aktörer i branschen vid samma bord med en gemensam vision. Vi har olika kompetens och det är viktigt att vi delar med oss av det vi kan till varandra, vilket vi gör här, säger hon.
Nätverket har funnits i närmare två år. Angéla Ekman-Nätt berättar att det föregicks av en vilja att nå längre. Det fanns åsikter om att utvecklingen inom byggbranschen inte fungerade så bra som man önskade. Byggnadsnämnden i Umeå har varit både drivande och stödjande i uppstartsfasen. Angéla Ekman-Nätt tror att kommunens engagemang har varit viktigt för att få fart på arbetet.
– Esams roll har varit att bidra med den kompetens och erfarenhet vi har av förändringsarbete för att utveckla konceptet. Förändringar skapar ibland motstånd – att driva denna typ av samarbeten kräver ibland att man står på sig för att man ser vad som finns på andra sidan, säger Angéla Ekman-Nätt.

Målet: Världsledande i hållbart byggande
-Visionen sätter ribban! Enda sättet att möta utmaningen och leverera mot till exempel EU-direktivet är om alla aktörer använder den kraft och de särdrag man har. Branschen har mycket kunskap, men om man inte förändrar arbetsmetoder, projektmodeller och reglementen och tillsammans med den offentliga sektorn sätter ambitiösa mål så slutar vi utvecklas. Idag är vi bra men vi kan alltid bli mycket bättre, säger Angéla Ekman-Nätt.
Byggbranschen står idag för cirka 40 procent av vår energiförbrukning och nyligen visade en rapport från KTH att utsläppen från produktionen av våra byggmaterial och även att transportera dessa ökar.
Nätverket arbetar för att lyfta alla medlemmar, därför får alla skriva en avsiktsförklaring som beskriver vad man kan bidra med.
-Det var ett av skälen till att vi valde att arbeta i form av nätverk, vi ville långsiktigt stärka alla länkar i branschen och samtidigt behålla flexibiliteten.
Det handlar om kompetens i alla länkar, hur man tolkar lagar och regler, hur man planerar, bygger och förvaltar och inte minst hur marknaden fungerar. Det är lika viktigt att till exempel bankerna tänker om då de tar fram tjänster som lån med lägre räntor för energisnåla och miljöanpassade hus och att mäklarna kan prata med sina kunder om livscykelkostnad och miljövänliga kök, att byggherrarna är uppdaterade på de bästa byggnadsteknikerna och mest hållbara materialen och att fastighetsteknikerna brinner för energioptimering och vet hur ett energiledningssystem fungerar. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk!

Måste kunna samarbete
Angéla Ekman-Nätt menar att det inom branschen idag finns för få broar mellan verksamheterna.
-I Sverige jobbar vi i vad vi kallar stuprör, den ena vet inte vad det andra gör, säger hon. Även om varje moment görs med hög kvalité är det inte säkert att slutresultatet blir så bra som det hade kunnat bli. Man måste samarbeta bättre, veta vad de andra gör.
-För att nå visionen har nätverket fokus på områdena utbildning, utvärdering och kommunikation. Det sista berör både kommunikation inom de länkar som redan finns, men även att försöka nå ut till andra och berätta vad man lärt sig i Umeå. Här samverkar man också med projekt som har ett tydligt fokus på att sprida kompetens och erfarenheter utanför kommunens gränser. Att berätta vad man gör och sprida goda exempel skapar positiv energi som behövs i ett långsiktigt förändringsarbete, avslutar Angéla Ekman-Nätt.