Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ungt byggbolag genomför omfattande uppdrag för Kronobergs utveckling

Avancerade byggprojekt, byggservice och driven projektutveckling utgör Dynacon Construction AB:s vardag. Trots att företaget hittills bara varit verksamt i knappt två år anlitas man för de största projekten i Växjö och Kronoberg. Dynacon har fått erfara en mycket kraftig expansion på kort tid, idag med ett 50-tal anställda i Kronoberg och filial i Blekinge. Dynacon är bl.a. med och bygger Södra skogsägarnas nya tennishall i Växjö, med en stomme helt i trä, samt kommunhusets nya entré med trä- och glasfasad.

Dynacon Construction etablerades 2010 i Växjö av byggingenjörerna Håkan Stjernqvist, Lars Molander, Kent Kristensen och Magnus Carlsson. I våras startades en liknande verksamhet under samma paraply även i Blekinge med ytterligare två delägare. VD Håkan Stjernqvist kommenterar den snabba tillväxten:
– Vi satte från början upp en tillväxtstrategi över en femårsperiod, målet är nått redan nu efter knappt två år. Vi kan därmed redan nu ta nästa steg och planera för framtiden där vi i det närmaste satsar på att bli lika stora i Blekinge som vi är här i Kronoberg idag.

Tennishall i trä med passivhusteknik
Södra skogsägarna har anlitat Dynacon för byggnationen av den nya tennishallen i Växjö. Hallen uppförs helt i trä och kommer att drivas av bl.a. Stefan Edberg. Tennisprofilerna Carl-Axel Hageskog och Magnus Larsson är också med i projektet, som ska verka för Växjös och Kronobergs utveckling dels inom idrotten men även inom hållbart byggande i trä.
– Vi har fått stort förtroende från våra beställare och hoppas naturligtvis på liknande uppdrag framöver, konstaterar Håkan Stjernqvist. Det intressanta ur hållbarhetssynpunkt är att hallen byggs helt i trä med passivhusteknik. En anläggning av den här storleken drar i vanliga fall väldigt stora mängder energi. Tack vare passivhustekniken byggs energieffektivitet in från början, och hallen blir en av landets mest kostnadseffektiva idrottsanläggningar när det gäller drifts- och energikostnader.

Akademin är med
När Södra utlyste uppdraget var konkurrensen hård både bland arkitekter och byggare. Danska Kent Pedersen Arkitektfirma har ritat hallen och byggherre blev Dynacon. Hallen har en stomme av limträ från Martinsons Trä och paneler från Södra. Akademin är också med då Linnéuniversitetet ska studera själva träkonstruktionen för att kunna vidareutveckla tekniken för träbyggande. Universitetet kommer också att söka ytterligare samverkan så att unga talanger ska kunna träna tennis i kombination med sina studier.

Kommunhusets entré
I hjärtat av Växjö tätort axlar Dynacon ett stort ansvar i byggnationen av kommunhusets nya entré. För att kunna fortsätta gå i täten när det gäller miljöfrågor har kommunen valt hållbara naturmaterial som trä och glas för tillbyggnad av entré och ett antal mötesrum. Dynacon bygger även om en del kontor och ger kommunhuset en modern fasad med stora inslag av glas för ett inbjudande intryck där kommuninvånarna känner sig välkomna.

Del i utvecklingen av svenskt byggande
Dynacon har en viktig roll för Växjös och Kronobergs framtida expansion.
– Vi har startat upp ytterligare en verksamhet kring projektutveckling där vi utvecklas egna byggkoncept för exempelvis bostadshus. Vi sköter då hela kedjan, från konstruktion till försäljning av färdigt objekt. Vi ser också fram emot fler träbyggnadsprojekt då det är troligt att Södra kommer att uppföra fler idrottsarenor framöver, det spelar ingen roll var i landet det blir, vi vill vara en del i den hållbara utvecklingen av svenskt byggande oavsett var projekten finns, säger Håkan Stjernqvist som avslutning.