Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Unika möjligheter gör svensk livsmedelsproduktion till en av världens främsta

Livsmedelsindustrin är som landets fjärde största arbetsgivare en av våra viktigaste näringar. Det finns även flera saker som tyder på att segmentet är ett ab de snabbast växande just nu. Om det dessutom kopplas till ett annat snabbväxande segment som turism, borde resultatet bli en världssuccé. Så är tanken också.

Sverige har unika förutsättningar som livsmedelsproducerande land. Vi har inledningsvis en av världens största och säkraste tillgångar av rent vatten samt välskötta ytor för bete och odling. Vi är duktiga på djurhållning och miljömedveten produktion. Våra bönder är välutbildade och bidrar med kunskap och engagemang så att den biologiska mångfalden utvecklas. Vi har dessutom tillgång till framstående fiskevatten som förvaltas med respekt för arternas tillväxt.

Tack vare vårt lands nordliga läge har vi ett klimat som gynnar framställning av livsmedel, utan skadegörare och sjukdomar. Vårt lands salmonellafrihet är exempelvis känd över hela världen. Vi har med andra ord bästa tänkbara förutsättningar för en högklassig livsmedelsproduktion, möjligheter som går att utveckla ytterligare för att skapa fler arbetstillfällen och en ökad export.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson tror på Sveriges utveckling som matland kopplat till turism. Förutom våra unika produktionsmöjligheter har vi även en stark mattradition med duktiga kockar och matambassadörer som bjuder på inspirerande matupplevelser från norr till söder. Den svenska maten har redan gjort karriär i andra länder, bl.a. genom Ikea. Men det finns plats för mycket, mycket mer. Svensk mattradition, med unika råvaror som sill, kräftor och viltkött, har en potential att utvecklas och förädlas i en i stort sett obegränsad omfattning.

Intresset finns bevisligen redan, det såg vi bland annat på TUR-mässan i Göteborg som hölls tidigare i år, där Eskil Erlandsson bl.a. träffade sina nytillträdda Matlandsambassadörer och inledde SHR:s seminarium om hur Sverige ska bli en självklar destination för alla, såväl privat- som affärsresenärer. Vad som krävs är ökade investeringar i Sverige som matland. Resan har precis börjat, och man arbetar nu tillsammans för att utveckla de fina traditionerna och marknadsföra den svenska maten utomlands.

Maria Lind
Journalist