Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Unionen – för chefer som vill utvecklas

Att vara chef under oroliga tider är något utav det svåraste som finns. Med rätt stöd kan man dock vända på situationen och få ett annat perspektiv. Unionen har hjälpt många chefer i Sverige att komma vidare – både i svåra situationer och i sin yrkesroll. Som landets största fackförbund för chefer i det privata näringslivet har Unionen rätt kompetens och goda resurser för uppgiften som bollplank och språngbräda.

Unionen är Sveriges största tjänstemannaförbund med regionkontor över hela landet. Unionen Småland är en av de största regionerna som även omfattar Öland. Unionen Smålands kontor är strategiskt placerade för att täcka in hela upptagningsområdet: Jönköping, Kalmar, Växjö och Oskarshamn. Magnus Sjöholm är ombudsman med fokus på chefer. Här berättar han om Unionens främsta erbjudande gentemot chefer och ledare:
– Att ha en chefsposition innebär att man är flexibel och kan axla olika roller – från arbetsgivare till rådgivare. Chefsjobbet i sig innebär också två roller för innehavaren, som dels vill ha trygghet i sin position, och dels söker utveckling i sin arbetsroll. Med Unionen i ryggen får chefer inte bara tillgång till ett extensivt nätverk av kunskap och stöd för att utveckla sin egen chefsposition, utan även ett oumbärligt skydd i form av förhandlingsstöd och inkomstförsäkring utöver den ordinarie a-kassan.

För att komma vidare
Visionen för Unionen är ”Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet”. I dagsläget har Unionen ca 80 000 medlemmar i chefsposition.
Som medlem får man bl.a. tillgång till kostnadsfria seminarier och utbildningar som rör ledarskap, samt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra chefer genom nätverksträffar. För chefer som är i förhandlingsposition gentemot den lokala Unionenklubben, erbjudes en central anslutning till Unionen.
– Vi lever i oroliga tider, och man bör inte ta något för givet. Ens situation kan snabbt förändras, och då gäller det att ha tillgång till rätt stöd. Samtidigt kan Unionen hjälpa till i situationer där man som chef vill utvecklas och komma vidare, poängterar Sjöholm.