Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Unionen stöttar chefer och egenföretagare i Småland

Som Sveriges största fackförbund strävar Unionen efter framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Mycket handlar om att skapa ömsesidigt förtroende och en god dialog mellan arbetsgivare och anställda. Unionen hjälper bland annat sina medlemmar med rådgivning, förhandlingshjälp och avtalsgranskning. Dessutom finns speciella tjänster riktade till chefer respektive egenföretagare.

Via Unionen kan chefer och egenföretagare bland annat kan få hjälp med ledarskapsinriktad rådgivning och coachning för fortsatt utveckling i sina roller.
– Vår tjänst för egenföretagare är utformad på ett sätt som stöttar i det stora steget att bli egen, förklarar Peter Melin, ombudsman för Unionen Eget i Småland.
Det finns många som mycket väl skulle kunna starta eget men som helt enkelt inte vågar ta steget, det vill Unionen överbrygga genom att visa att det finns stöd att få. Många frågor kretsar kring trygghet i form av pension och försäkring. Unionen Eget omfattar därför både inkomstförsäkring, sjuk- och livförsäkring samt inte minst pensionsförsäkring.
– Det finns också ett stort intresse kring de frågor som vi arbetar med dagligen, vad vi kan erbjuda och hur vi kan påverka arbetslivet i stort. Det är viktigt med en ärlig och öppen dialog, och det känner vi att vi har med våra medlemmar och med de flesta företag i regionen, fortsätter Peter Melin.
När man väl har tagit det första steget som egenföretagare finns Unionen med under utvecklingsprocessen genom att erbjuda mervärdesladdade tjänster som affärsrådgivning och coachning.

Medlemsförmåner för alla
Unionen har medlemsförmåner som passar alla. Inom Unionen Chef erbjuds exempelvis seminarier som riktar sig till chefer och som tar upp aktuella frågeställningar inom ledarskap och andra frågor som chefer arbetar med dagligen. De olika aktiviteterna bidrar också till ett ökat nätverkande bland chefer i regionen.
Jenny Lesko Bellinger är ombudsman för Unionen Chef i Småland. Hon träffar i princip dagligen chefer på alla nivåer, från mellanchefer och direktörer på mindre bolag till högsta ledningen på stora multinationella bolag.
– Granskning av chefsavtal, förhandlingsstöd och rådgivning i specifika frågor – allt detta kan vi hjälpa till med. Inkomstförsäkringen är också en central del, den fungerar som en extra trygghet. Förändringar kan komma plötsligt, då är det viktigt att man har rätt stöd för att kunna hantera den nya situationen.
Jenny hjälper till i förhandlings- och rekryteringsprocesser. Vad är det som gäller? Vad är viktigt för mig som chef? Alla typer av förändringsfrågor är Jennys huvudbry.
Unionen Chef har även specialutvecklade utbildningar för chefer som omfattar allt från arbetsrätt och arbetsmiljö till hur man genomför utvecklings- och lönesamtal.

Kort om Unionen
Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden samt även landets största tjänstemannaförbund med cirka 600 000 medlemmar. Av medlemmarna är drygt 30 000 förtroendevalda på över 65 000 arbetsplatser över hela landet. Organisationens storlek ger kraft för att bilda opinion och driva igenom viktiga frågor som rör kollektivavtal och andra frågor kring arbetsvillkor för tjänstemän.