Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Unionen – Sveriges största fackförbund

Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund.
Region Värmland har cirka 12 000 medlemmar. Det är anställda från hela det privata näringslivet och den ideella sektorn utom bank- och finansmarknaden.

Unionen har totalt över 500 000 medlemmar, varav mer än 33 000 förtroendevalda på 67 000 arbetsplatser. Unionen är ett fackförbund där alla tjänstemän på en arbetsplats i den privata sektorn kan vara medlemmar. Det är oavsett befattning, utbildning eller lön. Till exempel är många chefer medlemmar och en stor del av medlemmarna har utbildning från högskola eller universitet.
Unionen Värmland finns tillgängliga för medlemmar i området Värmland och norra Dalsland. Förbundet har en omfattande verksamhet som sträcker sig från arbetsskadeärenden till internationell verksamhet.

Inkomstförsäkring
– Det är ekonomiskt viktigt att ha A-kassa och det vi trycker på är inkomstförsäkringen, säger Magnus Hildebrand, regionchef på Unionen Värmland.
A-kassan ger max 18 700 kronor och efter skatt cirka 11 000 kronor. Inkomstförsäkringen är mellanskillnaden mellan taket i A-kassan och upp till 80 procent av den lön man har haft. Har man betalt medlemsavgiften (medlemskrav på tolv månader) får man inkomstförsäkring i upp till sju månader när man bli arbetslös. Man kan göra en ansökan om tilläggsförsäkring på två månader och är då försäkrad i totalt nio månader.

2 200 arbetsplatser
– Här i Värmland har Unionen medlemmar på 2 200 arbetsplatser och på cirka 350 arbetsplatser har vi förtroendevalda. Det är allt ifrån att de har förhandlingsmandat till att de informerar medlemmarna om olika aktiviteter som genomförs från regionkontoret. Det kan vara seminarier eller föreläsningar av olika slag och de är kostnadsfria för medlemmarna, berättar Magnus Hildebrand.
Många tycker att avgiften till A-kassan är för dyr. Hur kommenterar du det?
– Det gäller nog främst LO-förbunden. För Unionens del har vi inte haft det utflödet av medlemmar utan vi har istället haft ett positivt inflöde. Det finns givetvis de som går ur facket, men det är fler som kommer in. Medlemsavgiften till facket har varit oförändrad de senaste åren, men däremot har A-kassan kraftigt höjts. Glädjande nog så är vi nu på väg neråt och är snart i den nivå vi hade innan mars 2007 då avgiften till A-kassan höjdes, berättar Magnus Hildebrand.

Arbetsplatsbesök
I Karlstad region Värmland gör Unionen 500-600 arbetsplatsbesök om året och då är inte förhandlingar medräknade. Förbundet har seminarier varje månad med intressanta föreläsare och utbildningar bland annat i hur man ska genomföra utvecklingssamtal och lönesamtal.
– Under våren kommer vi bland annat ha medlemsseminarium med Babben Larsson. Vi är noga med att seminarierna har ett visst tema och inte bara stand up. Under våren blir de troligen inriktat mot friskvård och kompetensutveckling, berättar Magnus Hildebrand.

Många chefer
Unionen har många medlemmar som är chefer – i Värmland rör det sig om cirka 1 500 chefer – och därför har förbundet speciella program för chefer och egenföretagare.
– Chefer är ju ofta ensamma och det gör att vi jobbar i nätverksform så att de får byta erfarenheter och får kontakt med chefer på andra arbetsplatser. Vi erbjuder dessutom gratis utbildningar i till exempel ledarskapsfrågor, marknadsföring och försäljning.
Magnus Hildebrand ser positivt på framtiden för Unionen och tror att den positiva medlemsutvecklingen kommer att fortsätta.
– Det gör att vi kan arrangera än mer verksamhet för våra medlemmar, säger han.