Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Universitetskontakter – en bra affär

Göteborgs universitet skapar möten mellan näringsliv, offentlig sektor och studenter. De viktigaste verktygen för dessa möten är Karriärcentrum, Nationella Exjobb-poolen och Miljöbron. Genom studentsamarbeten kan företag och kommun enkelt tillgodogöra sig kompetens som kanske inte finns inom den egna organisationen, få nya idéer och underlag för att utveckla nya produkter och tjänster.

Studenter har med sin akademiska bakgrund goda förutsättningar för att genomföra analyser och undersökningar som kan användas för att utveckla nya innovationer, produkter och tjänster.
De flesta universitetsutbildningar avslutas med ett examensarbete som motsvarar 10 – 20 veckors heltidsstudier. Ett bra sätt för studenter att omsätta sina färdigheter i praktiken är att skriva uppsatsen på uppdrag av företag eller offentlig verksamhet.
Nationella Ex-jobb poolen inom Göteborgs universitet vänder sig till företag och organisationer som vill samverka med studenter genom examensarbeten och uppsatser Uppdragsgivaren får tillgång till ny kunskap och möjlighet att knyta kontakter med potentiella framtida medarbetare.
Studentsamarbeten är även en väg in till universitetet, här kan företag och organisationer botanisera bland ny kunskap och knyta viktiga kontakter för framtiden.

Studenter skapade underlag för miljöarbete inom Öckerö kommun
Öckerö kommun fick via Miljöbron kontakt med studenter från Göteborgs universitet. Genom uppsatssamarbeten med två studentgrupper, den ena från Förvaltningshögskolan och den andra från Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet, fick kommunen hjälp med att kartlägga resvanor och undersöka möjligheterna för att starta upp en kommersiell cykeluthyrning i kommunen.
Näringslivschef Katarina Stensryd är mycket nöjd med samarbetet och all hjälp hon fick via Miljöbron, här berättar hon:
– Genom uppsatssamarbetet öppnade vi upp för fler samarbeten mellan universitetet och Öckerö kommun. Här har man inte använt studentsamarbeten i så stor utsträckning tidigare. Vi fick extern kompetens inom de områden vi behövde, dels för att ta fram ett miljöledningssystem för kommunhuset för att kunna diplomera huset, och dels underlag för att på sikt kunna främja för en mer aktiv livsstil i kommunen där fler väljer cykeln istället för bilen.
Öckerö kommun har efter samarbetet arbetat fram en miljöpolicy som godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden i slutet av 2010, Katarina hoppas på ytterligare beslut för att aktivt arbeta vidare med miljömålsättningar för alla delar av kommunen.
Gällande cykeluthyrningen så finns idag ett par olika aktörer som är intresserade av att driva projektet vidare kommersiellt.
– Jag skulle önska att kommunen hyr ett flertal cyklar som tjänstecyklar för personalen för att visa att man tycker det är viktigt med folkhälsa, miljö och därmed också att använda cykeln som transportmedel, säger Katarina Stensryd avslutningsvis.

Kort om projektet
Universitetskontakter – en bra affär, gör det attraktivt för framförallt små och medelstora företag att samverka med Göteborgs universitet. Genom olika samarbetsverksamheter kan företag och organisationer tillgodogöra sig kunskap och komma närmare universitetet. Under året presenterar Göteborgs universitet möjligheterna med bl.a. studentsamarbeten under näringslivsträffar, seminarier och konferenser. Läs mer på: www.gu.se/samverkan