Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Universitetssjukhuset som motor för kunskapsutveckling och tillämpning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en ledande aktör inom klinisk forskning i Sverige. Michael Nilsson, nytillträdd FoUU-direktör med ansvar för forskning, utveckling och utbildning, redogör för sjukhusets ambition om att bli ännu vassare när det gäller innovation, forskning och utbildning.

– Vi måste öka fokuseringen på FoUU-frågorna inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och dessutom understödja aktiviteter som kan leda till nya innovationer och entreprenörskap i regionen, förklarar Michael Nilsson. Sahlgrenska skall ligga i den nationella och internationella framkanten inom dessa områden och skall inspirera andra till kunskapsutbyte och samarbete.
Sahlgrenska är en viktig motor för regionens utveckling och kan göra mycket för ett gott klimat inom life scienceområdet.
– Vi har en bred och djup kunskapsbas, och det är viktigt att vi underhåller en livaktig dialog med omgivande verksamheter, förklarar Nilsson vidare. I min roll som FoUU-direktör vill jag verka för att bygga goda kontaktnät och att samarbetsmöjligheter tas tillvara på.

Utmaning framöver -– ökat fokus på innovation och forskning
Som en kugge i maskineriet främjar Michael Nilsson kontakter mellan universitetssjukhuset och omgivande verksamheter som myndigheter, universitet, högskolor och företag.
– En stor utmaning framöver är hitta vägar för att länka samman FoUU med den praktiskt kliniska vardagen. Vi har idag en gedigen klinisk kompetens, nationellt ledande och internationellt erkänd. Vi satsar helhjärtat på att behålla och utveckla denna position och att bli starkare även inom andra områden, där framförallt innovation och forskning blir viktiga nycklar i en sådan utveckling.

Västra Götaland– en region med förutsättningar för tillväxt
Västra Götaland är en region med stor potential inom life science området. Här finns internationellt konkurrenskraftiga företag såsom Astra Zeneca, Noble Biocare och Mölnlycke Health Care men även nya små tillväxtbolag.
Göteborgs universitet och Chalmers är starka lärosäten inom life science med ambitionen att stärka sin position internationellt. Tillsammans med näringslivet och akademin, spelar Västra Götalandsregionen en viktig roll i att stärka kompetensklustret.
– Vi kan dra nytta av vår unika ställning jämfört med andra landsting. I och med att vi har dubbla uppdrag – att erbjuda bra hälso- sjukvård och att arbeta för hållbar tillväxt och utveckling, kan vi kombinera vårdens och näringslivets intressen, säger Helena L Nilsson, chef för enheten Forskning och utveckling inom Västra Götalandsregionen.
Helena berättar om flera exempel där Västra Götalandsregionen gjort gemensam sak med företag, universitet och högskola, bl.a. för klinisk forskning och utveckling av innovationer från hälso- sjukvården.
– Goda samarbeten ligger till grund för allt vi gör, och Sahlgrenska är en nod i arbetet med att utveckla vår region till ett internationellt ledande life science kluster, avslutar Helena.