Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Uppåkra Mekaniska gör sin största framtidssatsning någonson – 50 mkr i senaste tekniken och till det tillkommer utbildning av personalen

Komponenttillverkning i teknikens absoluta framkant är Uppåkra Mekaniskas signum. I över 60 år har familjeföretaget från Skillingaryd satt sin prägel på den småländska tillverkningsindustrin, som för övrigt anses vara ett starkt kunskapskluster på världsmarknaden. Nu profilerar sig Uppåkra Mekaniska ytterligare med sitt största investeringsprojekt någonsin – maskinparken utrustas bland annat med toppmoderna fleroperationsmaskiner och personalen får ett kunskapslyft för att kunna sköta maskinerna optimalt.

Småländsk entreprenörsanda präglad av envishet, uppfinningsrikedom och driftighet har byggt upp ett av Skillingaryds största tillverkande företag. Redan 1948 grundades Uppåkra Mekaniska av Birger Ekström, och idag ägs företaget av Rigmor, Tommy och Gill Ekström tillsammans med styrelsordföranden Jan Johansson. Uppåkra Mekaniska är ett tillväxtbenäget och nytänkande företag – idag med kontakter och samarbetspartners på den internationella marknaden.

Framtidssatningar i maskinparken
Två Duoblock fleroperationsmaskiner kopplade mot ett Fasteams FMS-system, en DMG CTX Gamma Turn & Mill för fullskalig svarvning och fräsning i samma maskin, en ny klingkap med markant förbättrad prestanda med möjlighet att kapa upp till 160 mm, två nya Mazak Multiplex-svarvar samt två nya Okuma-svarvar och en helt ny tvättanläggning utgör huvuddelen av de investeringar , i den absolut senaste tekniken, som har genomförts på Uppåkra Mekaniska.
Dessutom har företaget gjort andra ambitiösa satsningar under de senaste åren som bidrar till den framskjutna positionen, bl.a. en utökning av produktionsytan på 3800 m2.
Tack vare de senaste investeringarna har Uppåkra Mekaniska inte bara utökat sin kapacitet, utan även flexibiliteten där man med större bredd kan ta sig an nya utmaningar inom komponenttillverkning.
– Med vår nya bredd kan vi serva befintliga kunder ännu bättre, och vi har också större möjligheter att knyta kontakt med nya samarbetspartners inom områden som vi inte täckt upp tidigare, säger Uppåkra Mekaniskas VD Bengt Williamsson.

Stort kliv framåt
I samband med de senaste investeringarna, som sammantaget överstiger 50 mkr, satsar Uppåkra Mekaniska på att vidareutbilda personalen. Dels för att kunna ta hand om de nya maskinerna och dels för att bibehålla konkurrenskraft.
– Utan välutbildad och framförallt välmotiverad personal är tekniska framsteg ganska värdelösa, man kan ha tillgång till det absolut senaste men om man inte kan hantera tekniken är det ingen idé att investera i den. Vi håller en mycket hög kompetensnivå här, detta är vi stolta över och vi kommer att vidareförädla våra koncept framöver, konstaterar Williamsson.
Uppåkra Mekaniska sysselsätter ca 235 medarbetare idag, många med gedigen erfarenhet och kompetens. Många har dessutom varit med under flera decennier och har därmed sett företaget utvecklas till dagens toppmoderna leverantör med kunder som SKF, Scania, Volvo, Atlas Copco och FlexLink.
– Det är extra spännande just nu då vi också arbetar med att utveckla vår exportverksamhet. Vi har bl.a. knutit kontakt med två stora tyska aktörer, vi hoppas på att kunna utöka vår export till båda, samt även att knyta nya relationer på den europeiska marknaden.
Bengt Williamsson rundar av med att poängtera att det idag finns ca 100 CNC-maskiner och 45 robotar i maskinparken, och verksamheten går idag i treskift. De senaste investeringarna innebär helt klar ett stort kliv framåt för Uppåkra Mekaniska.