Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Uppsala starka inom biologiområdet sedan Linné

Biologiska sektionen är en av sex sektioner vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat) vid Uppsala universitet. Biologiområdet har byggts upp i Uppsala under en längre period som sträcker sig tillbaka till Carl von Linnés tid. Idag har Biologiska sektionen ett oerhört gott rykte internationellt, med flera av världens främsta forskare verksamma under samma tak.

Biologiska sektionen har 20 olika forskarprogram, där varje program har ca 40 anställda. Sektionen gästas årligen av flera hundra gästprofessorer och internationella forskare, som alla starkt bidrar till att göra sektionen till en av världens främsta inom området.
– Det bästa betyget vi kan få är när internationella nydisputerade forskare söker sig hit, de kommer ofta från forskarmiljöer som anses som världens främsta. Genom dem får vi en oerhört stark samlad kompetens inom vårt område, och jag tror att detta även är en starkt bidragande faktor till att Uppsala universitet är så vida känt i världen idag, säger professor Hans Ellegren.

Bred utbildning som täcker alla områden
Vid Biologiska sektionen ges en bred utbildning som i princip täcker alla områden inom biologin. Framstegen från forskningen har färgat av sig på utbildningen, som idag anses vara en av de främsta. All verksamhet inom sektionen kännetecknas av en bred kompetens inom biologiområdet, där allt från bioteknik till hållbar utveckling och klimatfrågor representeras.
– Utbildningar som riktar sig direkt till näringslivet är de vi erbjuder inom bioteknikområdet. Många av våra studenter går vidare till life-scienceområdet, med inriktning mot exempelvis läkemedel och diagnostik. Vi har även en civilingenjörsutbildning inom bioinformatik, där datakunskap knyts ihop med biologin. Slutligen så har vi den renodlade, traditionella biologin, med inriktning mot naturvård och biologisk mångfald, berättar Ellegren.

Högsta betyg
Biologiutbildningen vid Uppsala universitet fick för ett par år sedan högsta betyg i Högskoleverkets stora utvärdering av landets biologiutbildningar. Man arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av programmen, och idag står Uppsala troligtvis för landets bredaste utbildning inom området. Studier i biologi ger en bra grund för vidare studier samt en rad olika yrkesval, speciellt med tanke på ämnets stora tillämpningsområde där allt från förnyelsebara bränslen till läkemedelsforskning och exempelvis evolutionsbiologi finns representerat. Det finns alla möjligheter att nischa sig också om man är intresserad av biologi genom att kombinera grundutbildningen i biologi med till exempel juridik, ekonomi eller vetenskapskommunikation.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind