Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Uppsala universitet – det självklara valet för kompetensutveckling

Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet fungerar som kontaktpunkt för dem som söker fortbildning på universitetsnivå. All kompetensutveckling och vidareutbildning som företag och organisationer kan tänkas behöva finns samlad här. Inom uppdragsutbildningen förenas akademisk kompetens med kunskaper utifrån. Yrkesverksamma experter engageras därför ofta i utbildningarna som komplement till universitetets forskare och lärare.

Uppdragsutbildningarna som Uppsala universitet erbjuder är till största delen skräddarsydda och kan ge högskolepoäng.
– De utbildningar vi anordnar vänder sig ofta till stora organisationer. Det kan till exempel handla om vidareutbildning av en speciell kategori vårdpersonal eller alla chefer i en myndighet, berättar Detlef Clöwe, chef vid Avdelningen för uppdragsutbildning.

Storskaliga projekt
I ett pågående storskaligt projekt levererar Uppsala universitet en specialanpassad utbildning som fokuserar på värdegrund inom äldreomsorgen. Utbildningen är till största delen nätbaserad och ges på riksnivå. Totalt kommer flera tusen personer verksamma inom äldreomsorgen att delta under ett antal etapper. Utbildningen går på kvartsfart och motsvarar 7,5 högskolepoäng.
– Vi satsar mycket på nätbaserade utbildningar eftersom konceptet passar yrkesverksamma som kanske inte har möjlighet att infinna sig på en viss plats vid en viss tidpunkt. Det är ett flexibelt sätt att lära sig på, tack vare avancerad teknik och med väl utvecklade pedagogiska verktyg kan vi erbjuda kurser till anställda över hela landet, konstaterar Detlef Clöwe.

Involverar hela universitetet
Den svenska kärnkraftsindustrin har ett stort behov av fortbildning, framförallt inom säkerhet. Här handlar det om att koppla ihop människa – organisation – teknik på ett bra sätt. Kompetenshöjande utbildningar planeras för närvarande av Avdelningen bl a tillsammans med IAEA (Internationella atomenergiorganet). Uppdragsutbildningen har också levererat specialanpassade lösningar för offentliga verksamheter som exempelvis Försäkringskassan och Polisen.
– Vår styrka är att vi kan involvera lärare från hela universitetet med dess stora bredd, samtidigt som lärarna kompletteras med praktiker från aktuella verksamheter. Våra ledarskapsutbildningar till offentlig sektor skiljer sig också från de som erbjuds av kommersiella aktörer i det att vi särskilt behandlar det som är specifikt för offentlig sektor som till exempel den annorlunda verksamhetsstyrningen och offentlighetsprincipens konsekvenser, förklarar Clöwe.

Med i riksomfattande satsningar
Avdelningen för uppdragsutbildning är också involverad i stora riksomfattande satsningar som Lärarlyftet och Förskolelyftet. Lärarlyftet II kommer att pågå från 2012 till 2015. Det nya uppdraget från regeringen inriktas mot att lärare ska bli behöriga i alla skolformer, ämnen och årskurser där de undervisar. Förskolelyftet erbjuder fortbildning i syfte att öka personalens kompetens i att kunna stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling.