Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Uppsala universitet sprider psykologikunskaper i arbetslivet

Institutionen för psykologi vid Uppsala universitet har byggt upp en stark utbildningsmiljö med skarpa HR-inslag inom såväl friståendekurser som program.
Institutionen är värd för psykolog- och beteendevetarprogrammen och medverkar i det treåriga kandidatprogrammet för personal- och arbetslivsfrågor.
För att ytterligare stärka HR inslaget inom institutionens utbildningar finns det planer på medverkan i en masterutbildning i HR där psykologi ingår.

Utbildningarna vid institutionen utvecklas kontinuerligt bland annat för att täcka in ett växande behov från både näringsliv och övriga samhället. Som exempel kan nämnas att flera av våra studenter idag väljer en karriär inom näringslivet. Det kan vara inom HR-området, inom organisations- och personalutveckling eller konsultverksamhet inriktad på rekrytering och ledarskap.

Psykologikompetens i arbetslivet gynnar företagens utveckling
Idag handlar det inte längre enbart om att tillhandahålla utbildning inom kliniska tillämpningar utan även om hur företag, organisationer och grupper kan utvecklas med hjälp av psykologikompetens.
– Det krävs en kompetensförhöjning i näringslivet inom detta område med välutbildad HR-personal som har gedigna psykologikunskaper för att utveckla och driva företag och organisationer med hög konkurrenskraft, anser Örjan Frans, prefekt vid Institutionen för psykologi.

Sjukskrivningar innebär stora ekonomiska förluster för alla typer av företag och organisationer förutom det mänskliga lidandet. För den HR-ansvarige är det oerhört viktigt att kunna känna igen t.ex. stress- och utmattningssymptom, tecken på missbruk och psykisk ohälsa.
– Våra studenter kan utreda, känna igen, diagnostisera och sätta in rätta åtgärder och utvärdera dessa för att få människor att må bra på arbetsplatserna, förklarar studierektor Johan Waara.

Stärker företags konkurrenskraft
Ökad psykologikompetens utvecklar och stärker företag genom att ta vara på personalens resurser på ett hållbart och långsiktigt sätt.
– Ofta får organisationen tillgång till kompetens som de inte haft tidigare då de anställer studenter från oss. Våra studenter kan bidra med kunskap för effektivisering, beteende- och organisationsförändringar samt allmän organisatorisk utveckling. Idag får i princip samtliga av våra programstudenter arbete direkt efter studierna, och allt fler satsar på en karriär inom HR och organisationsutveckling, berättar Johan Waara vidare.
Alla organisationer har minst en individ som mår psykiskt dåligt. Att kunna identifiera behov och agera snabbt är därför oerhört viktigt, men det behövs mer kompetens inom näringslivet för att kunna driva igenom den förändring som krävs för att ta itu med problemen. Personal med utbildning inom psykologi kan tillföra kunskap som på sikt främjar hela organisationers utveckling vilket i sin tur behövs för att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en globalt utsatt marknad även i framtiden.