Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Uppsalas farmaceuter får helhetsperspektiv från dag ett

Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet utbildar morgondagens läkemedelsexperter. Som landets enda fakultet för farmaci har man också ett ansvar mot det omgivande samhället, där fakulteten främjar för att framförallt läkemedelsbranschen ska ta del av nya forskningsresultat från akademin.

Vid Farmaceutiska fakulteten granskas läkemedelsframställning ur alla synvinklar, från utveckling till implementering.
– Vi har ett biologiskt helhetsperspektiv med kemi i grunden, förklarar Erik Björk, universitetslektor. Vi utbildar apotekare och receptarier, och det mest utmärkande för just våra utbildningar är helhetsperspektivet där vi undersöker hur sjukdomar fungerar. Det hör inte till vårt område att ge diagnoser, men genom att ha med det biologiska perspektivet får vi en ökad förståelse för hur läkemedel fungerar, eller hur de bör fungera för att få önskad effekt.
Vid fakulteten utbildas även civilingenjörer i kemiteknik med inriktning mot läkemedel. Det har bildats många mindre företag i Sverige som arbetar med läkemedelsutveckling. I Sverige har vi dessutom en stark tradition inom området – det finns många exempel där svenska innovationer har nått global status.

Bransch med stark tillväxtpotential
Utbildningarna vid Farmaceutiska fakulteten har en stark verklighetsförankring. Förutom att Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) tillämpas inom båda programmen så får studenterna kontakter med branschen genom att lärarna även är forskare och många kommer även från industrin.
– Farmaceutisk kompetens efterfrågas överallt, konstaterar Erik Björk. När apoteksbranschen avreglerades föddes många nya bolag. Det krävs också kunskap för att driva dem, därför ser vi en stor tillväxtpotential inom hela branschen.

Stark sammanhållning
Vid Farmaceutiska fakulteten ges också ett ettårigt magisterprogram i klinisk farmaci samt tvååriga masterprogram i läkemedelsanvändning respektive läkemedelsutveckling. Fakulteten har en stark sammanhållning, studenter och forskare möts i en naturlig miljö med en öppen dialog och tydliga ambitioner för samverkan.
– Vi verkar i en multidisciplinär miljö, där även olika institutioner samverkar för att uppnå gemensamma mål. Vi undervisar även inom biomedicinarprogrammet som exempel, berättar Erik Björk.
Farmaceutiska fakulteten ligger bra till geografiskt, mitt i ett av landets starkaste bio- och medicintekniska kluster. Läkemedelsverket med över 600 anställda ligger ett stenkast från fakulteten, hit söker sig många efter studierna, och ett stort antal studenter gör sina examensarbeten här.