Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Uppsalas religionsvetenskapliga studier berör hela världen

Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet är en av landets största institutioner för religionsvetenskaplig forskning och utbildning. Fakulteten är även den äldsta i Uppsala, med rötter som sträcker sig tillbaka till grundandet av själva universitetet 1477. Verksamheten har utvecklats markant under åren, flera sekler har format fakulteten och dagens verksamhet genomsyras av nytänkande – från grundutbildning till avancerad forskning.

Dagens verksamhet vid teologiska fakulteten omfattar religionsvetenskapens alla områden, från religionshistoria och beteendevetenskap till livsåskådningsvetenskap. Uppsala har idag Sveriges bredaste utbildningsutbud vad gäller religionsvetenskap och relaterade ämnen som faller under teologiska fakultetens ansvarsområde. Man bedriver flera samarbetsprojekt med andra institutioner vid Uppsala universitet, och samverkar även med liknande fakulteter vid utländska universitet.

Stora möjligheter att göra karriär
Grundutbildningen är unik; studenter vid teologiska fakulteten har stora möjligheter att själva komponera sin utbildning med en inriktning som passar det planerade yrkesvalet. Förutom präster och lärare utbildas i Uppsala även ett stort antal blivande biståndsarbetare, kulturarbetare och journalister vid teologiska fakulteten. Hit söker sig även redan yrkesverksamma från kyrkor, idéburna organisationer och skolvärlden för kortare eller längre kurser som kan fungera som fortbildning.
Då utbildningen är bred och ger träning i att närma sig problem från olika håll blir många studenter också efterfrågade som utredare och kvalificerade administratörer. Möjligheterna att göra karriär är med andra ord stora, många går även vidare som forskare.

Avancerad utbildning som knyter in hela världen
Idag finns det fem olika masterprogram vid teologiska fakulteten, varav två är baserade på internationella samarbeten och hålls på engelska.
Mänskliga rättigheter, religion i fred och konflikt, samt masterprogram i religionsvetenskap är samtliga tvååriga program som bl.a. ger en djupare förståelse i religionens betydelse för människor världen över, etiska frågor och traditionell samt historisk tolkning av religionens olika budskap.
Med hjälp av EU-medel bedrivs de två internationella masterprogrammen Euroculture och NOHA (Joint European Masters in International Humanitarian Action). NOHA är resultatet av ett samverkansprojekt mellan sju EU-länder och bygger på en strävan efter vidare förståelse av människors livsvillkor och rättigheter över hela världen.

Bred forskning
Vid den teologiska fakulteten bedrivs forskning inom elva forskarämnen som speglar både klassiskt teologiska och kyrkliga frågor, samt nya områden som djuretik och välfärd. Dagens forskning har stor samhällsrelevans och står även för en djupare förståelse av historiska och samtida fenomen. Skola, samhälle och kyrka har fått en naturlig mötesplats genom den teologiska fakulteten.

Vill nå fler
Uppsala universitet strävar efter att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar till allt större studentgrupper. Nätbaserade kurser är ett naturligt led i detta, och inom teologiska fakulteten kan man nu erbjuda ett antal nätkurser som når en större målgrupp. Vid teologiska fakulteten studerar även ett stort antal studenter från andra institutioner som vill få ett vidare perspektiv på samvaron och livet. Studier vid teologiska fakulteten ger bra förberedelser inför ett stort antal yrkesval och vidare studier.

För en vidare samverkan
För att få ett ännu bredare perspektiv och en vidare samverkan har teologiska fakulteten ett starkt fäste i SALT, ett forum för avancerade studier och forskning inom teologi, humaniora och samhällsvetenskap med säte i campus Engelska parken, Uppsala. Här träffas studenter och forskare från hela världen och initiering av tvärvetenskapliga projekt uppmuntras. Det finns även möjligheter för forskare att få sin finansiering via SALT.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind