Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Utbildning med yrkesrelevans är framtiden

Sverige rankas högt när man talar om framstående forskning och innovationer i världsklass. Flera av våra universitet och högskolor bedriver forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt. Kraven från arbetsmarknaden och samhället i stort blir allt högre – därmed måste vi också bli skarpare inom utbildningsområdet, och då framförallt inom yrkesrelaterade områden.

De flesta är nog medvetna om de stora reformer som sker inom det svenska utbildningsväsendet. Regeringen vill skapa underlag för en mer arbetsmarknadsinriktad studieform på gymnasienivå, med större fokus på yrkesutbildningar som svarar på verkliga behov inom näringslivet.
Med Yrkesvux vill man främja för ökade synergier mellan vuxenutbildningen och näringslivet. Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni har poängterat att vi måste satsa mer på yrkesutbildningar, dels för att svara upp mot industrins behov, och dels för att Sverige ska kunna behålla sin kompetens.
Trots vårt lands ringa storlek i jämförelse med världens supernationer har vi tillgång till en internationellt konkurrenskraftig kompetensförsörjning. Våra universitet och högskolor står bakom flera av världens främsta forsknings- och utvecklingsprojekt.
I stort sett alla lärosäten för högre utbildning satsar på att närma sig näringslivet genom olika interaktions- och utvecklingsprojekt. Tillsammans kan vi möta morgondagens utmaningar och förbli en kunskapsnation av rang och klass.

Maria Lind
Redaktör