Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Utbildning ute på fältet för direkt ingång i arbetslivet

Transport- och trafiktekniskt centrum (TTC) ansvarar för Fordonsprogrammet på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping. Utbildningen förbereder eleverna för en rad möjliga karriärval inom de breda områden som representeras genom de olika inriktningarna: transport, anläggningsmaskiner, maskin- och lastbilsteknik, personbilsteknik och karosseri.

TTC har tillgång till en av Sveriges modernaste trafikövningsplatser med halka året om, Axamo trafikövningsplats strax utanför Jönköping. TTC står även väl rustade personellt med ett 70-tal personal, 110 fordon och ett synnerligen brett kunskapsområde. Fristående kurser finns också bland annat i ADR, SPV, sparsam körning och truck.

Utvecklade samarbeten med fordonsbranschen
De första två terminerna är i stort sett gemensamma för alla som väljer Fordonsprogrammet. Studierna blandas med teori och praktiska övningar. Under det andra studieåret får transport-eleverna tillbringa mycket tid vid trafikövningsplatsen, och studierna varvas med praktik och teori. Detsamma gäller för år tre, då eleverna även väljer specialinriktningar. Mekanikerna fortsätter för sig i särskilda utbildningslokaler.
– Våra elever blir väl förberedda både inför vidare studier och för en ingång direkt in i yrkeslivet, berättar Bo Karlsson, rektor vid TTC och ansvarig för Fordonsprogrammet. Vi har ett väl utvecklat och givande samarbete med tunga aktörer som representerar branschen väl, under den arbetsplatsförlagda utbildningen knyter eleverna ofta viktiga kontakter med företag som de senare har nytta av i arbetslivet.

Utbildning som leder till jobb
Vid TTC engageras 366 motiverade elever som är stolta över att gå en utbildning som verkligen leder till jobb. Elevantalet på fordonsprogrammet har fördubblats på sex år. Branschen är oerhört expansiv och det finns många olika förgreningar med spännande karriärval. Dessutom ser man på TTC den stegrande ökningen av sökande till Fordonsprogrammet som ett kvitto på att utbildningen håller god kvalitet, även antalet flickor ökar stadigt på programmet.
– Efterfrågan inom de flesta yrken inom fordonsbranschen ökar, så visst kommer det att finnas jobb i framtiden. De flesta av våra avgångselever går direkt till arbetslivet, men en del väljer även att studera vidare. Högskolan här i Jönköping har ett brett kluster av utbildningar för den tekniskt intresserade, berättar Bo Karlsson vidare.
Kommunen satsar mycket på gymnasieskolan och TTC, och man bygger även ut Axamo trafikövningsplast till förmån för TTC. Inom ca tre år kommer att verksamhet vid TTC vara förlagd i nära anslutning till trafikövningsplatsen, från första studieåret tills eleven lämnar skolan som färdigutbildad.