Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Utbildningar för äventyrslystna som vill vara med och skapa framtiden

Industriell ekonomi och logistik utgör ett gemensamt kluster av högkvalitativa utbildningar på grund- och avancerad nivå vid Tekniska högskolan vid Linköpings universitet (LiTH). Utbildningarna är fördelade på Campus Linköping respektive Campus Norrköping. Gemensamt för samtliga utbildningar är god anställningsbarhet efter avslutade studier, flaggskeppet industriell ekonomi startade i Linköping och marknadens efterfrågan har alltid varit hög.

I Linköping kan man läsa industriell ekonomi, I-programmet, med examen som civilingenjör. Utbildningen startade 1969 som en av de första vid Linköpings universitet, som även var först i Sverige med den här typen av inriktning.

Gott om arbete för I-studenter
I- programmet ställer höga krav på goda kunskaper i matematik, samtidigt läser studenterna kurser i ekonomi och klassisk teknik, som t.ex. mekanik och programmering. I-programmet bjuder även på stora valmöjligheter vad gäller studiernas inriktning, studenterna kan själva kombinera stora delar av sin utbildning med inslag av exempelvis bioteknik. Mot slutet av utbildningen får studenterna välja en ekonomisk masterprofil inom ett managementområde,
t.ex. logistik, produktionsledning, industriell marknadsföring, kvalitet eller finans.
Efter avslutade studier finns en bred arbetsmarknad där man kan anta en rad olika roller, bl.a. som projektledare för kommersiella projekt inom näringslivet eller ideellt för FN eller Ingenjörer utan gränser.
– Det har historiskt sett alltid funnits gott om arbete för civilingenjörer inom industriell ekonomi, och trots finanskrisen ser vi en konstant efterfrågan på våra studenter, konstaterar Mathias Henningsson, universitetslektor och nämndsordförande för industriell ekonomi och logistik.

Ii-programmet förbereder för en internationell karriär
I Linköping finns även en internationell variant av I-programmet, där språk integreras i utbildningen. Studenterna kan välja mellan tyska, franska, spanska, japanska och kinesiska.
– Ii-programmet är unikt och finns enbart här, och det ger studenterna ett stort försprång på den internationella marknaden. Efter att ha byggt upp språkgrunden i Linköping får studenterna tillbringa tredje studieåret utomlands, på sitt valda språk, berättar Henningsson. För att hjälpa studenter som saknar C-språk i japanska eller kinesiska erbjuder vi ett års studier i Asienkunskap med ett av språken som grund. De har då goda möjligheter att komma in på Ii-programmet.

Framtidens intelligenta transportssystem
Civilingenjörsprogrammet kommunikation, transport och samhälle startade 1997 och fokuserar på det moderna samhällets kommunikations- och transportsystem. Programmet erbjuds vid Campus Norrköping. Den här typen av kompetens efterfrågas överallt i samhället, och KTS-ingenjörerna är med och skapar framtidens intelligenta transportsystem. KTS-programmet har tre profilområden: trafikinformatik, kvantitativ logistik samt data- och telekommunikation.
Samhällets logistik är en annan framstående utbildning som väver in matematik, ekonomi och samhällsvetenskap. Effektiv logistik och en god planering är förutsättningar för att ge samhällets invånare god service till en acceptabel kostnad och utgör viktiga verktyg för att realisera en hållbar utveckling.
LiTH erbjuder även en helt nystartad, treårig utbildning i flygtrafik och logistik, detta i samarbete med Luftfartsverket. Detta är den enda akademiska utbildningen i landet som ger en flyledarcertifiering.

Linköping träffar högst
Linköping utbildar Sveriges mest nöjda civilingenjörer. I en rapport från Sveriges Ingenjörer presenteras resultaten från en omfattande undersökning av civil- och högskoleingenjörer från lärosäten över hela Sverige. Linköping träffar högst på flera punkter, och har en genomgripande hög status inom alla utbildningsområden.
Studentlivet i Linköping och vid Campus Norrköping bygger på nära relationer mellan studenter och lärare. Det råder en unik gemenskap, och universitetet är vida känt för sin entreprenörsanda och innovationslust. En stor del av undervisningen bygger på team, vilket stärker ”vi-känslan”.

Urmas Peterhoff
Maria Lind