Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Utbildningar för en framtid i utvecklingens framkant

För den som vill vara med och bygga upp viktiga framtidsbranscher erbjuder Ölands gymnasium unika möjligheter. Skolan har valt att fokusera på två program med en stark förankring i det kringliggande näringslivet. Inom de nya programmen med inriktning mot restaurang och livsmedel respektive hotell och turism varvas teori med praktik på ett helt nytt sätt, eleverna får en verklighetsförankrad och gedigen utbildning som gör dem attraktiva på arbetsmarknaden direkt efter studierna.

Det nya restaurang och livsmedelsprogrammet är en vass utbildning för den som söker verkliga utmaningar. Studenterna tar steget rakt in i den dynamiska och fartfyllda restaurang- och livsmedelsbranschen från första dagen på Ölands gymnasium.

Utmanande arbete i dynamisk miljö
I samarbete med bl.a. Halltorps gästgiveri kan skolan erbjuda en unik prägel på utbildningen. Studenterna får inte bara tillgodogöra sig kunskaper från flera av branschens ledande yrkesmän, det sker även i en modern och välutrustad miljö som är naturlig genom att man verkar nära gästgiveriet.
Utbildningen vänder sig till den som inte är rädd för att arbeta i en miljö som förändras hela tiden, där kundernas önskemål och krav skiftar mycket och ofta och där det framförallt krävs ett stort personligt engagemang. Efter utbildningen står studenterna väl rustade att arbeta antingen inom området kök och servering eller inom livsmedelsbranschen med fokus på inköp och försäljning av kvalitativa råvaror och delikatesser.

Mitt i en av landets snabbast växande näringar
Besöksnäringen anses vara en av Sveriges snabbast växande näringar. För att den ska kunna utvecklas ytterligare krävs mer kompetent arbetskraft, fler entreprenörer och fler välutbildade upplevelseinnovatörer. Hotell och turismprogrammet är den perfekta utbildningen för den som vill verka i den samhälleliga utvecklingens framkant, och som vill arbeta nära och med människor.
– Vi har tagit fram en ny profil för utbildningen. Inriktning mot turism har vi haft länge, men utbildningen har bedrivits i en annan form. Den nya utbildningen placerar mycket större fokus på upplevelseindustrin, som kan ses som en helt ny bransch i sig, berättar rektor Christina Larsson.
Ölands gymnasium har utvecklat samarbeten med företag som verkar inom besöksnäringen på Öland, en skidort i Härjedalen samt en del andra turistorter i Sverige och Europa. Hotell- och konferensverksamhet, upplevelsearrangörer och resebyråer är exempel på potentiella arbetsgivare för den som väljer hotell och turismprogrammet. Goda möjligheter ges även för eget entreprenörskap.

Med världen som arbetsfält
Båda programmen erbjuder goda möjligheter för att verka och studera utomlands. Studenterna kan välja att utföra arbetsplatsförlagda lärande (APL) utomlands, och efter studierna står de väl rustade både erfarenhets- och språkmässigt att söka utveckla en karriär i stort sett var som helst i världen.
– Vi har ett gott rykte och våra elever når ofta stor framgång direkt efter avslutade studier. En av våra studenter blev exempelvis Årets kockelev 2010. Det är vår ambition att våra studenter ska lyckas både inom skolans väggar och ute i näringslivet, då har vi också lyckats, rundar Christina Larsson av med.