Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Utbildningar som gör skillnad – socionom är ett framtidsyrke

Att skapa en hållbar samhällsutveckling handlar inte enbart om att skapa hållbara industriella processer med minskad miljöpåverkan. Flera faktorer spelar in i hållbarhetsperspektivet, inte minst den sociala aspekten. Linnéuniversitetet utbildar socionomer i nära samverkan med det omgivande samhället. Morgondagens socionomer har även en bred grund att stå på och kan göra nytta på flera håll ute i näringslivet.

Socionomutbildningen är en professionsutbildning på 3,5 år som leder till yrkestiteln socionom. Utbildningen kan läsas vid Linnéuniversitetet antingen i Kalmar eller Växjö, kärnämnet är socialt arbete, även institutionens forskningsämne. En av landets mest omfattande forskarutbildningar inom socialt arbete finns också vid Linnéuniversitetet.

Bland de mest populära utbildningarna
Linnéuniversitetets socionomutbildningar är bland de mest populära i landet med ett förhållandevis jämnt söktryck under de senaste åren. Det finns också ett stort antal kurser med anknytning till ämnet vid Institutionen för socialt arbete, bl.a. idrott och socialt arbete och kurser inom området funktionsnedsättning.
– Vi ser ett ökande söktryck från andra delar av landet än enbart närområdet, förklarar prefekt Jan Petersson. Det ser vi som mycket positivt. Vi arbetar med en kontinuerlig utveckling av både grundutbildningen och forskningsverksamheten, vi har bl.a. rekryterat två nya professorer och åtta nya forskarstuderande under hösten 2010.

Samverkar med regionen
Institutionen för socialt arbete samverkar med det omgivande samhället i flera avseenden.
– Vi utför ofta utvärderingar på uppdrag av bl.a. kommuner och landsting, det kan exempelvis handla om förtroendeuppdrag inom den evidensbaserade socialtjänsten. Vi har en hög ambitionsnivå när det gäller samverkan med det omgivande samhället.
På Institutionen för socialt arbete arbetar man efter de fyra honnörsorden nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet, som Linnéuniversitetet fastställt för hela organisationen och samtliga utbildningsområden.

För den som vill skapa en hållbar framtid
Socionomutbildningen och relaterade kurser vänder sig framförallt till den som vill arbeta nära samhället och interagera med människor varje dag. För den som vill skapa en hållbar framtid för fler och bidra med konkret nytta är en utbildning inom socialt arbete också ett attraktivt alternativ.
– Vår förhoppning är att fler ska upptäcka fördelarna med en bred utbildning som öppnar för möjligheter lite varstans i samhället. Socionomutbildningen är just en sådan utbildning eftersom man som utbildad socionom kan axla olika roller i olika sektorer, menar Jan Petersson. Arbetsmarknaden sträcker sig alltså längre än till socialtjänsten, eftersom socionomer även kan arbeta som kuratorer på skolor och med personalansvar på företag, som exempel.