Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Utbildningar som räddar liv

– Om fler lär sig använda defibrillatorn kan fler liv räddas!
Det menar Bengt Andersson, som är räddningchef inom Räddningstjänsten på Öland. De ger kontinuerligt olika utbildningar som alla har som gemensamt mål att rädda liv. Utbildningarna kan delas in i tre grupper: Allmän brandskyddsutbildning, certifiering av personer som har så kallade heta arbeten samt hjärt- och lungräddning.

Räddningstjänsten på Öland finns på sex platser, från Degerhamn i söder till Löttorp i norr. På dagtid arbetar här sju heltidsanställda som leder och samordnar verksamheten, men till det kommer 110 deltidsanställda brandmän som rycker ut när de behövs.
Men för att göra sig själva så obehövliga som möjligt, arbetar Räddningstjänsten inte enbart med att rycka ut då olyckan redan är ett faktum, de arbetar också för att förhindra bränder och för att sprida kunskap om hur man snabbt släcker om det börjat brinna. Detta sker genom att ge olika utbildningar.

Kundanpassade utbildningar
De vanligaste kurserna som riktar sig mot olika företag är de som ger en grundläggande brandskyddsutbildning. Där får man lära sig just grundläggande saker, såsom hur en brand uppkommer, hur man kan förhindra det och hur man hanterar en brandsläckare om den trots allt skulle behövas. Kurserna kan både hållas på företagen eller hos Räddningstjänsten.
– V i utbildar så ofta som det behövs och vi följer kundens önskemål, berättar räddningschef Bengt Andersson. Enligt Arbetsmiljölagen ska företagen se till att de anställda har den här kunskapen och när vi utbildar gör vi det utifrån den riskbild som finns i just det företaget.

Heta arbeten
I fjol utbildade Räddningstjänsten på Öland ungefär 850 vuxna, till det kommer ytterligare 1.000 skolelever. I de 850 ingår även den certifierade utbildning Räddningstjänsten ger till utövare av så kallade heta arbeten.
– Det handlar om sådana arbeten där man kanske hanterar svets eller skärbrännare eller där man lägger in mattor och använder heta verktyg, förklarar Bengt Andersson. De som arbetar med detta måste ha ett certifikat på att man fått utbildning för ”heta arbeten”. Det finns dubbla skäl till att gå utbildningen, först och främst för att få kunskapen hur man ska göra. Men om det trots allt skulle hända något, så kräver försäkringsbolaget att man har den här utbildningen för att försäkringarna ska gälla.

Defibrillatorer allt vanligare
Den tredje utbildning som Räddningstjänsten ger är hjärt- och lungräddning. Här ingår numera även genomgång av hur man använder en defibrillator.
– Vi lär ut hur man ska agera på rätt sätt om någon plötsligt får hjärtstopp, säger Bengt Andersson. Vi berättar hur man ventilerar och hur man bibehåller blodcirkulationen i väntan på ambulans. Hjärtstartaren/defibrillatorn är en utveckling av detta. Har man tillgång till den typen av utrustning kan man göra ännu mer. De har blivit väldigt enkla att använda, nästan vem som helst kan göra det.. De finns på allt fler ställen, till exempel på varuhus och andra samlingspunkter. Lär sig människor hantera den så kan liv räddas.