Lör 13 apr / År 42 / Nr 1 2024

Utbildningscentrum Lidingö samlar gemenskap, utveckling och lärande på ett ställe

Korta och långa kurser för både privatpersoner och företag förenas med hotell-, restaurang- och konferensverksamhet – Utbildningscentrum Lidingö har allt samlat på ett ställe för bästa tänkbara tillgänglighet och integration. Utbildningscentrum Lidingö har utarbetat egna modeller för bättre inlärning, gemenskap och delaktighet baserat på både utepedagogik och estetiska läroformer som tillämpas på Lidingö folkhögskola, inom vuxenutbildningen samt de uppdragsutbildningar man skräddarsyr åt företag. Resultatet ärbestående inlärning med betydligt större mångfald och ökat kunskapsutbyte.

Svenska Missionskyrkans Utbildningscentrum Lidingö, som det formellt heter, omfattar förutom folkhögskolekurser och uppdragsutbildningar på Lidingö även Kungsholmens 0utbildningscenter där man erbjuder folkhögskolans allmänna linje och vuxenutbildning inom Komvux. Samtliga av folkhögskolans kurser har ett rikt estetiskt innehåll där lärandet sker genom skapande. Fritidsledarlinjen, diakonala linjen, teaterverkstan och skapande verksamhet med både bild och form är exempel på kurser som erbjuds. Dessutom har folkhögskolan ett utbytesprogram där studenter från andra länder kan prova på studier i svensk regi.

Myntade begreppet Utepedagogik
Utepedagogik är ett begrepp som uppmärksammas mer och mer. Det handlar framförallt om att ta vara på de fantastiska möjligheter för lärande som finns ute i naturen. Utbildningscentrum har myntat begreppet Utepedagogerna, som är ett koncept för korta kurser och konferenser med inslag av utomhusverksamhet för ökad teamkänsla, personlig utveckling och aktiviteter.
Utepedagogerna har varit verksamma i ca 20 år och har lång erfarenhet av att arbeta med erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande. Inspiration och utbildning för verksamheten har man fått bl.a. genom samarbete med Project Adventure i USA som länge varit ledande inom området grupputveckling genom äventyrspedagogik.
Utpedagogerna samarbetar med Lidingö Hotell & Konferens och erbjuder övningar för konferensgäster och grupper som vill stärka teamet och öka kommunikationsförmågan med gemensamma utmaningar. Markbana för gruppövningar, klättertorn och höghöjdsbana för individuella utmaningar finns tillgängliga i nära anslutning till Lidingö folkhögskola och konferensanläggningen.
– Tack vare utepedagogiken och vårt sätt att arrangera gruppaktiviteter som får deltagarna att samarbeta och senare reflektera över uppgiften har många konflikter inom organisationer lösts. Då man arbetar tillsammans för att lösa en uppgift som del av en aktivitet hos oss löses även andra knutar upp som ofta ligger till grund för oroligheter inom organisationen. Resultaten blir ofta att man efter en kurs hos oss går tillbaka till en arbetsplats som är betydligt mer mottaglig för öppen diskussion och bättre konflikthantering, poängterar Torbjörn Bådagård, skolchef på Utbildningscentrum Lidingö.

X-Pedagogik – en annan ingång till kunskap
På Lidingö folkhögskola har man också utvecklat en pedagogik med inspiration från Paulo Freires frigörande pedagogik i kombination med fritidsledarutbildningens erfarenhets- och upplevelsebaserade kursupplägg som man kallar för X-pedagogik.
Inom X-pedagogiken möts behovet av teoretisk kunskap och metodisk tillämpning i ett lärande som tar sin utgångspunkt i erfarenheter och upplevelser. De fyra X:en för lärande som tillämpas är: Experience som omfattar erfarenheter och upplevelser, Existential som handlar om de grundläggande livsfrågorna som drivkraft för lärande, Experimental där prövande, risktagande, nyskapande och gränsöverskridande ryms, samt till sist Expressive som inbegriper behovet av att autentiskt få uttrycka och gestalta.
X-pedagogiken betonar med andra ord konstens och lekens roll och betydelse för utveckling och lärande.  Lekfullhet är inte motsats till seriositet, utan snarare en annan ingång till ökad kunskap.

Allt inom räckhåll
Lidingö Hotell & Konferens, som är ett helägt dotterbolag till Lidingö Folkhögskola och en del av helheten inom Utbildningscentrum, har anor som går över ett sekel tillbaka som naturlig mötesplats för människor. Idag är det en fullserviceanläggning för boende, konferens och rekreation.
Förutom moderna, fräscha rum med alla bekvämligheter erbjuds en unik miljö för lärande och utveckling, inte minst genom samarbetet med Utepedagogerna. Anläggningen är liksom folkhögskolan vackert belägen med närhet till friluftsområden och fantastik naturrikedom, allt på enbart tjugo minuters avstånd med allmänna kommunikationer från centrala Stockholm.