Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Utveckling av Centralstationen bidrar till Malmös framtid

Malmöregionen befinner sig i en kraftig utveckling. Fler företag etableras i regionen, som även präglas av en ökad inflyttning i takt med att fler arbetsplatser växer fram. Det är i Malmö det händer, så det är ingen tillfällighet att man valt att satsa på att bygga ut infrastrukturen. Jernhusen, som äger stationsfastigheter i hela landet, genomför ett omfattande utvecklingsprojekt för Malmö Centralstation. De erbjuder också förstklassiga kontorslokaler i direkt anslutning till Centralstationen samt den nya stadsdelen Nyhamnen.

Det anrika möter det nya
Jernhusen genomför nu ett omfattande utvecklingsprojekt och investerar i stadens och hela regionens framtid. En ny station för Citytunneln byggs och förbinds med den befintliga Centralstationen. Genom den nya och omtalade Glashallen förbinds Malmö med Öresundsbron på ett helt nytt sätt, ett sätt som bygger på modern arkitektur och nyskapande visioner.
Redan från början har Jernhusen planerat för och tagit hänsyn till människors olika behov. Den nya Centralstationen bygger på individualitet, med ett serviceutbud som täcker alla tänkbara önskemål.
Centralstationen blir ett kommunikativt nav som binder samman tåg, bussar och flyg. Jernhusen räknar med att över 55 000 människor kommer att besöka stationen varje dag, varav över hälften är resenärer. Stationen kommer även att vara en mötesplats, där allt från shopping till avkoppling och unika smakupplevelser erbjuds.

– Vår ambition är att få ett brett utbud av butiker och restauranger så att alla kan hitta det de behöver. Det handlar mycket om möten, och då menar vi möten mellan människor likväl som mellan ny och gammal arkitektur, säger Lars-Olof Rubin, marknadsområdeschef på Jernhusen.

Förstklassiga kontorslokaler
Läget för kontorslokaler är det bästa tänkbara. Att hyra kontorslokaler centralt har flera fördelar, inte minst vad gäller tillgänglighet för kunder och medarbetare.
– Förutom trevliga butiker kommer här att finnas en finare restaurang, ett antal lunchrestauranger och caféer. Stadsbussar och regionbussar stannar alldeles utanför stationen. Det ska med andra ord vara enkelt och bekvämt att resa. I nära anslutning till Centralstationen har vi också ett helt nyöppnat parkeringshus med 450 platser, berättar Lars-Olof Rubin.

En ren, säker och energisnål miljö
Centralstationen i Malmö står inför sin största utveckling genom tiderna. Citytunneln invigs 2010, och för de tre miljoner invånare som bor i Öresundsregionen blir livet betydligt enklare tack vare markant förbättrade kommunikationer.
Att resa kollektivt innebär även rejäla vinster för miljön. Jernhusen tar hänsyn till miljön i alla led när den nya stationen byggs. Miljön ska vara ren, säker och energisnål. Det handlar i allra högsta grad om en totalinvestering som ligger helt i tiden och i enlighet med en hållbar utveckling.

Faktaruta:
Jernhusen äger och förvaltar flera av de fastigheter och hållplatser som ligger mellan Malmö Centralstation och Öresundsbron, bl.a. Svågetorp, sista anhalt innan Danmark, samt Malmö Västra Station. Här erbjuds bl.a. kontors- och konferenslokaler, med promenadavstånd till Malmö Högskola och Region Skånes nya huvudkontor. Ytterliggare information på www.jernhusen.se.

Christer Andersson
Maria Lind