Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vadstena kommun

Vid Vätterns strand finns Vadstena, en av Östergötlands ledande industrikommuner. För många kommer kanske detta som en överraskning. Vadstena är för många den lilla semesteridyllen med en mysig småstadsbebyggelse mellan stadens två stora – i dubbel bemärkelse – landmärken, slottet och klosterområdet.

Näringslivet består av mer än 600 företag med en bred och allsidig verksamhet. Med företag alltifrån tyngre tillverkningsindustri med världen som arbetsfält, men Vadstena som huvudkontor till tjänsteföretag av alla upptänkliga slag. Med sitt läge mitt i en av Sveriges bördigaste jordbruksbygder finns naturligtvis också en mängd företag med matproduktion och lantbruk inom kommunen. Atmosfären präglas av en småföretagaranda där alla hjälper alla och service sätts i första hand.

För att stå väl rustade inför framtiden arbetar kommunen och näringslivet tillsammans inom ett antal områden där behovet av nyrekrytering är en av de viktigaste punkterna. Såväl inom industrin som inom den offentliga verksamheten kommer ett generationsskifte att ske under de kommande åren.

Sedan 2011 har stora delar av Vadstenas näringsliv, handel och besöksnäring samlats i en gemensam organisation – Vision Vadstena eller kortare Viva – liv på latin. Syftet med föreningen är att skapa nätverk och driva utveckling kring till exempel turism-, bostads- och rekryteringsfrågor. Viva fungerar också som en gemensam kontaktyta mot kommunen och driver tillsammans med Vadstena kommun både näringslivsfrågor och Vadstena framåt.

En turistström varje sommar på i storleksordningen 500 000 besökande gör också sitt till för det utbud som Vadstena kan erbjuda. Trots sin relativa litenhet finns ett mycket gott utbud av butiker och restauranger. Till skillnad mot många andra städer med en omfattande besöksnäring så är i princip allt dessutom öppet året runt.

Vadstena har ett läge där Vätterns klara vatten ständigt är närvarande och ett kompakt stadsformat där det är nära till allt. Detta tillsammans med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter gör Vadstena till en idealisk plats för barnfamiljen eller för den som vill hitta en plats att slå ner sina bopålar senare i livet. Som vadstenabo behöver man sällan ta bilen och för många är det en fantastisk kvalitet att barnen tryggt kan gå eller cykla själva till skolan redan under lågstadieåren.

Allt detta kan sammanfattas som ”Storhet i det lilla”. En stor upplevelse i det kompakta formatet!