Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vadstenagymnasiet – en ovanligt aktiv gymnasieskola

Vadstenagymnasiet är en skola som skiljer sig från mängden. Aktivitet, kreativitet och ledarskap utgör de viktigaste grundstenarna för skolan, och egenskaper som mod, mental och fysisk styrka samt empati belönas. Här handlar det om en modern skola som förebereder för framtidsyrken inom upplevelseindustrin, både på nationell och internationell nivå.

På Vadstenagymnasiet får eleverna unika möjligheter att utvecklas på flera plan. Genom att man till stor del använder naturen som klassrum tillämpas den otroligt viktiga utomhuspedagogiken som ofta annars kan gå förlorad.
Vadstenagymnasiet erbjuder två program med riksintag: Samhällsvetenskapsprogrammet med branschanknuten turismutbildning, samt Natur- och friluftsprogrammet, ett specialutformat program med ledarskapsprofil. Rektor Kjell Knutsson berättar att skolan, som har ca 200 elever, kännetecknas i den dagliga verksamheten av trygghet, närhet och att bli sedd.

300 000 besökare årligen
Vadstena är en välbesökt ort i Östergötland, enligt Turistbyråns uppskattningar rör det sig om ca 300 000 besökare årligen. Förutom alla sevärdheter med historisk anknytning erbjuder Vadstena med omnejd naturupplevelser utöver det vanliga, rena äventyr där unika möjligheter för bergsklättring, vandring och upptäckter i kombination med ett rikt djurliv bidrar till ortens attraktion som turistmål.
Det är därför ingen tillfällighet att man valt att satsa på just upplevelseinriktade gymnasieprogram, som stärker, förbereder och motiverar ungdomar till att utveckla sin kompetens och sina färdigheter för en framtid inom turist- och upplevelseindustrin. Vadstenagymnasiets utbildningar ger även mycket goda grunder för vidare studier på högskola och universitet.

Verklighetsanpassad utbildning
Sofia Nyrén gick Samhällsvetenskapsprogrammet på Vadstenagymnasiet, och arbetar nu som guide i Spanien. Hon anser att utbildningen verkligen är verklighetsanpassad, och kommenterar:
– Det vi fick lära oss på gymnasiet har jag haft direkt nytta av i mitt arbete. Jag anpassar mina kunskaper och använder de färdigheter jag förvärvat från gymnasietiden i mitt nuvarande yrke, på det hela taget skulle jag inte kunna tänka mig en bättre förberedande utbildning än den jag fick på Vadstenagymnasiet.

Hoppas på fler kontakter
På Samhällsvetenskapsprogrammet med branschanknuten turism får eleverna göra flera studiebesök både i Sverige och världen, man har bl.a. samarbete med Finland, Baltikum och Tyskland. Rektor Kjell Knutsson hoppas framöver kunna knyta fler värdefulla kontakter, både inom och utanför EU. Även inom Natur- och friluftsprogrammet görs ett antal studiebesök, och utbildningen kantas av äventyr och utmaningar i naturen.

Urmas Peterhoff
Maria Lind