Fre 2 dec / År 40 / Nr 5 2022

Vaggeryds Energi satsar på infrastruktur och miljö

Vaggeryds Energi AB är ett litet energibolag, men har ändå gjort mycket omfattande investeringar till gagn för sina kunder främst när det gäller utbyggnad av fjärrvärme och bredbandskommunikation. Under de senaste 10 åren har drygt 120 Mkr investerats. Utöver dessa tjänster erbjuder man också elförsäljning, kabel-TV och entreprenader inom eldistributionsområdet.

Idag produceras mer än 99 % av Vaggeryds Energis fjärrvärme från lokala biobränslen i form av rester från skogsavverkning, spillprodukter från lokala sågverk samt pellets. Användningen av biobränslen omräknat i olja motsvarar ungefär 5 500 kubikmeter per år. På detta sätt begränsas utsläppen av koldioxid, som allmänt känt påverkar klimatet genom global uppvärmning.
– Fjärrvärme innebär inte bara miljövinster, för industrin kan det röra sig om mycket stora besparingar när man väljer att gå över till fjärrvärme. Med början 1 januari 2011 genomförde staten en höjning av industrins kostnader i form av energiskatt och koldioxidskatt. År 2015 planeras ytterligare höjningar. Totalt ökar den tillverkande industrins skatter med 245 % jämfört med 2010, vid användning av olja. Vi tror därför på fortsatt kraftig expansion av fjärrvärme till industrin säger Anders Wahlgren, VD på Vaggeryds Energi AB.
Vaggeryds Energi är också aktiva inom elhandelsområdet där de säljer klimatvänlig, ursprungsklassad el. En del av denna kommer från den egna vattenkraftsanläggningen i Lagan men vid behov köper man också ursprungsgarantier från andra producenter. Den egna användningen av elenergi i fjärrvärmeanläggningar och kontor är till 100 % förnyelsebar.

Partner för gröna lösningar
Det är imponerande siffror som Wahlgren presenterar, ännu mer intressant är att företaget fortsätter att sträva efter gröna lösningar.
– Vi stannar inte upp bara för att vi nu nått en bra position med våra miljövänliga lösningar. Eftersom vi har en kraftigt ökande försäljning, inte minst mot industrin, så gäller det att vi arbetar med ständig förnyelse för att leva upp till våra klimatmedvetna kunders höga krav. Just nu studeras möjligheten till ökad egen elproduktion i form av vindkraft. Denna kan komma erbjudas våra kunder i form av andelar. Vi är definitivt en partner att räkna med.

Datakommunikation och kabel-TV
När det gäller bredband och kabel-TV har Vaggeryds Energi både företags- och privatkunder. Cirka 100 företag och institutioner är anslutna till företagets fibernät.
– Nyligen avslutades utbyggnad av fibernätet i bostadsområdet Södra Park i Vaggeryd. Vi når nu cirka 1 100 villor och villatomter med fiber i tätorterna Vaggeryd, Skillingaryd och Klevshult, berättar Anders.

Arbetar lokalt
Vaggeryds Energi AB ägs av Vaggeryds Kommun och arbetar lokalt med, med lokala arbetstillfällen. Företagets 22 anställda arbetar målinriktat för att leverera mervärde för kunden.
– Vi vill även fortsättningsvis ligga i framkant, därför ser vi till att vara uppdaterade både tekniskt och kunskapsmässigt-
Företaget erbjuder även entreprenadtjänster inom områdena eldistribution och bredbandskommunikation. Bl.a. utförs tillsyn och underhålla av kunders högspänningsanläggningar, utbyggnad av gatu- och gårdsbelysningar i kommunen samt fibersvetsning.
– Merparten av ett ekonomiskt överskott går tillbaka till verksamheten i form av bättre och effektivare anläggningar och utbyggnad av infrastrukturen till gagn för alla i samhället avslutar Anders Wahlgren.