Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Vaggeryds Näringslivsråd vill utveckla logistikbranschen

Utbildning och kompetensutveckling hör till de viktigaste förutsättningarna för att skapa tillväxt för vilket företag som helst. För att skapa möjligheter både för befintliga och nya företag i Vaggeryd driver kommunen och näringslivet det gemensamma näringslivsbolaget Vaggeryds Näringslivsråd. Här samlas bl.a. kompetensutvecklingsinsatser, marknadsföring och nyföretagarverksamhet.

Vaggeryd har en historiskt stark tillverkningsindustri som fortfarande står för den största andelen av kommuninvånarnas sysselsättning. Flera andra segment har dock börjat växa fram, möjligheter finns inte minst inom besöksnäring, handel och service med tanke på det fantastiska läget i en av landets mest upplevelserika regioner. Det krävs dock en del kunskapsutveckling för att man ska kunna ta vara på de möjligheter som finns, här kommer Vaggeryds Näringslivsråd in i bilden.

Traditionella styrkor möter nya nischer
Vaggeryds Näringslivsråd driver olika kompetensutvecklingsprogram, mycket omfattar långsiktiga samarbeten mellan skola och näringsliv.
– Vi engagerar gärna företag i skolans verksamhet, företagen bidrar bl.a. med praktikplatser och skolungdomarna lär i sin tur känna bygdens företag. Den långsiktiga ambitionen är att få ungdomar att välja att stanna kvar här, det finns mycket fina möjligheter att göra karriär här i Vaggeryd men vi måste bli bättre på att kommunicera det, anser näringslivschef Carl-Gunnar Karlsson.
Tillverkningsindustrin inom metall och trä med möbeldesign och snickerier är traditionellt starka områden för Vaggeryd och Skillingaryd. I regionen finns ett kluster bestående av flera av den svenska möbelindustrins främsta aktörer. Här finns också landets mest effektiva massafabrik, Vaggeryds Cell, som också tilldelats Transportstyrelsens utmärkelse Årets Lyft 2011 för miljösatsningen då man växlade från lastbilstransporter till mer miljövänliga alternativ med järnvägsbaserade transporter.
De traditionellt starka näringarna skapar kringeffekter och möjligheter för helt nya nischer att växa fram, med lite finurlighet går det att skapa nya näringar som kan bidra till Vaggeryds framtida tillväxt.

Driver regionalt EU-projekt
Vaggeryds kommun håller sig kring 20-strecket i Svenskt Näringslivs mätning av kommuners företagsklimat. Årets placering på 22:a plats är ett steg ned från förra årets placering trots strategiska tillväxtinsatser både från kommunens och näringslivets sida.
– Vi satsar på utveckling och tillväxt i allt vi gör och vi fokuserar på alla branscher. Vi driver bl.a. ett EU-projekt inom logistikkompetensutveckling tillsammans med Jönköping och Nässjö. Projektet omfattar ca sju miljoner kronor och involverar ca 500 medarbetare verksamma i över 40 företag. Vi söker bl.a. utveckla samverkan genom nätverk och både tillverkande företag och logistikbolag är med i kompetensutvecklingsprojektet, berättar Carl-Gunnar Karlsson.
Vaggeryds Näringslivsråd arbetar specifikt tillsammans med kommunen för att marknadsföra Vaggeryd Logistics Center.
– Med vår välutbyggda infrastruktur så är det intressant bl.a. för stora internationella företag att investera och etablera sig i vår kommun. Det senaste exemplet är Expert som byggt sitt nordiska lager här i Vaggeryd. Logistik är helt klart en tillväxtbransch som vi vill ta tillvara på och utveckla framöver, konstaterar Karlsson.