Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vågkraften kan bli nästa stora gröna

Efter vindkraftens etablering i Norden och Europa har intresset ökat markant kring nästa stora förnyelsebara energikälla, en titel med många kandidater, bl.a. solenergi. Med tanke på det Nordeuropeiska klimatet ser man idag att den havsbaserade energin, däribland vågkraften, troligtvis har störst potential i Skandinavien och norra Europa.

Vattenfall satsar omfattande resurser på innovationer kring vågkraft och man hoppas på en stark utveckling framöver. Vattenfalls havsenergiprogram omfattar de havsbaserade tekniker som utvecklas för vågkraft. Ulf Tisell är chef för programmet och berättar att man idag befinner sig i utvecklingsstadiet, man undersöker även de olika teknikernas gångbarhet rent kommersiellt.
– Om ca ett till två år hoppas vi kunna bygga vår första testanläggning för havsbaserad vågkraft, avslöjar Tisell. Vi satsar på att vara på plats tidigt, i de strategiska områden där vågkraften har störst potential. Vi kommer först att satsa på anläggningar utanför den skotska respektive irländska västkusten. Vi har redan börjat bygga upp samarbeten här, bl.a. med Scottish & Southern Energy (Storbritannien) samt Electrical Supply Board (Irland).

Upp till tio procent vågkraft 2030
Vattenfall samarbetar med lokala entreprenörer som utvecklar tekniken, och under de närmaste åren kommer tekniker från Wavebob (Irland) och Pelamis (Skottland) att testas.
Vattenfalls vision säger att mellan fem och tio procent av koncernens elproduktion ska komma från vågor 2030. Efter demonstrationsanläggningarnas testperiod hoppas Vattenfall kunna starta kommersiella vågkraftsanläggningar. I dagsläget beräknas den första större kommersiella anläggningen tas i bruk om tio år.

Bäst förutsättningar i Europa
Storbritannien och Irland har de bästa förutsättningarna i Europa för utveckling av vågkraft. Mycket beror på vågklimatet, men även på att det finns en genomsyrande strävan efter att implementera mer miljöanpassade energialternativ i regionen. Tisell redogör för teknikens möjligheter:
– Teoretiskt sett skulle man med rätt teknik kunna ta tillvara på omkring 2000 TWh vågkraftsgenererad energi årligen i regionen. I Norden förbrukar vi under 500 TWh. Potentialen är därför påtaglig, varpå intresset från de stora kraftbolagen också är stort. Rent praktiskt räknar vi med att de stora kraftbolagen skall kunna ta tillvara på drygt 100 TWh. Vattenfall ska då stå för en fjärdedel av detta.

Samarbetar med lokala aktörer
Sedan augusti 2009 har Vattenfall testat utrustning från det svenska företaget Seabased utanför Runde i Norge. Utrustningen har tidigare endast prövats i svenska vatten med mycket mindre vågor. Testanläggningen är ett samarbete med en lokal partner, det norska kraftbolaget Tussa.
– Våra förutsättningar här i Norden är helt andra än de som gäller för Storbritannien och Irland. Vi har dock en ambition om att kunna utveckla tekniker som möjliggör byggnation av kommersiella vågkraftsanläggningar även här. Detta ligger längre fram i vår planering, men redan idag bedriver vi samarbeten med skandinaviska aktörer, säger Ulf Tisell avslutningsvis.

Maria Lind