Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vald. Andersson Ship Agency tar nya krafttag med ytterligare etablering på västkusten

Det har varit ovanligt stormigt för svensk sjöfart under de senaste åren. Många ifrågasätter till och med om det finns en framtid för sjöfarten som ett konkurrenskraftigt segment när svenska rederier tvingas konkurrera på helt andra villkor än europeiska kollegor. Samtidigt är sjöfart en anrik bransch med en hel del kunskap förankrad i Sverige. Johan Helmers team på Vald. Andersson Ship Agency möter och servar fartyg från hela världen och märker tydligt av rådande trend. För att trygga företagets framtid har man valt att bredda verksamheten mot fler hamnar och ett större tjänsteutbud.

Vald. Andersson Ship Agency har en väl tilltagen tjänsteportfölj omfattande i princip allt som ett anlöpande fartyg kan tänkas behöva.
– Vi har breddat verksamheten och erbjuder idag service dygnet runt, årets alla dagar. Vi är våra kunders, dvs. rederiernas, främsta partner i hamnen. Genom att vi sköter allt från myndighetskontakter och klarering till byte av besättning och provaintering behöver rederierna bara förlita sig på en kontakt som sköter helheten, förklarar Johan Helmer.
Målet är att göra fartygens anlöp så smidiga och kostnadseffektiva som möjligt. Tiden är den absolut dyrbaraste resursen, ett oljetankfartyg som står stilla under bara ett dygn kostar miljonbelopp.
– Vi ser till så att ingen tid går förlorad, vi ordnar även med lastning och lossning som exempel. Vårt främsta uppdrag är att bistå med en effektiv tjänst som kan liknas vid fastighetsmäklarens – vi ser till helheten och sköter kontakter som annars skulle ta oerhört mycket tid i anspråk om våra kunder skulle sköta allt själva.

Stark närvaro över hela Sverige
Vald. Andersson Ship Agency har utvecklat verksamheten kraftigt under de senaste tio åren. Under flera decennier fokuserade man enbart på service i oljehamnar, men idag omfattas även container och roro-hamnar.
– Genom våra samarbetspartners har vi en stark närvaro i alla typer av hamnar över hela Sverige. Det som vi inte själva kan lösa omgående sköter våra partners, så vi kan fortfarande lösa allt med en kontakt från kundens sida. För att ytterligare illustrera vår ambition om att vara en non-stop-shop med stark lokal förankring på västkusten har vi nyligen etablerat ett kontor i Stenungsund, berättar Johan Helmer.
Valet föll på Stenungsund efter att ha undersökt möjligheter även i Brofjorden, Lysekil.
– Stenungsund är en hamn under stark utveckling, vi såg det som en fantastisk möjlighet att få vara med och bygga upp något som på sikt kommer att bli stort. Dessutom är närheten till industriorter som Uddevalla och Vallhamn fördelaktig om vi tänker oss en expansion med större behov av godstransporter till sjöss.

Antar nya utmaningar
Redan 1944 etablerades Vald. Andersson Ship Agency. Med nästan 70 års erfarenhet inom branschen fortsätter företaget att utveckla effektiva tjänster för att serva fartyg från hela världen. På sikt kan det bli aktuellt med fler etableringar, kanske till och med utanför landets gränser.
– Vi ser goda möjligheter för framtida etableringar i andra nordiska länder, bekräftar Johan Helmer.
Kunderna möter ett väl sammansvetsat team på sju personer i Göteborg. Till skillnad från större aktörer kan Vald. Andersson Ship Agency ge en personlig service med mycket korta beslutsvägar. Trots oroligheterna på marknaden ser Johan Helmer positivt på framtiden, Vald. Andersson Ship Agency är rustade för expansion och kommer att fortsätta anta nya utmaningar.