Sön 4 dec / År 40 / Nr 5 2022

Väletablerade hotell lyfts av nya hotelldirektörer i sann nybyggaranda

Catarina Halldén och Erica Hultmark är nytillträdda hotelldirektörer på Comfort Hotel respektive Quality Hotel i Jönköping. I sann nybyggaranda har de för avsikt att introducera nya arbetsmetoder för att lyfta båda hotellen, det blir en ny form av samverkan där evenemang och nya koncept kommer att lanseras gemensamt. Comfort och Quality är varumärken som ingår i den expansiva Nordic Choice-kedjan. Inom Choice finns ett antal väletablerade koncept som Halldén och Hultmark kommer att vidareutveckla – det unika är att utvecklingen nu sker genom samarbeten mellan de båda hotellen.

– Vi har mycket höga ambitioner för både Comfort och Quality. Det blir som en nystart både för oss som nya hotelldirektörer och för hotellen. Vi har tidigare varit verksamma inom branschen, men jag kommer nu senast från telekom och Erika är ny i Jönköping. Tillsammans har vi utarbetat en gemensam vision där vi kommer att arbeta tillsammans för att utveckla koncept som lyfter båda hotellen. Det blir mycket fokus på vi-känsla och ett tydligt ledarskap – tillsammans är vi starka, inleder Catarina Halldén.
Erica Hultmark instämmer och tillägger att i enlighet med den övergripande visionen för Nordic Choice ska både Comfort och Quality drivas av skapande, stolta och passionerade människor som frigör energi för att ”vi kan, törs och vill bjuda på oss själva”.

Får saker gjorda
Det nya ledarskapet fokuserar på att få saker gjorda – att diskutera och planera är bra, men det ska hända saker också, menar Catarina Halldén.
– Inom Comfort finns uttrycket ”Stop talking, Start doing”, och detta kan vi identifiera oss med till 100 procent. Vi satsar på ett personligt coachande ledarskap där varje individ uppmärksammas och motiveras, på så vis kan vi ta tillvara på allas kompetens till fullo. Vi introducerar också tydliga mål som alla kan identifiera sig med och sträva efter.
Det finns nog inget hotell som inte vill förknippas med hög tjänstegrad där gästen står i centrum. För Comfort och Quality i Jönköping handlar det om att analysera styrkor och svagheter och ständigt förbättra – även om något är bra kan det alltid göras bättre.
– En annan framgångsfaktor är att vi ska ha roligt på jobbet – glädje föder kreativitet. Vi utbildar nu all personal i hur man bemöter gäster och medarbetare, även om vi redan idag är bra på att möta gästernas behov så vill vi bli bättre, understryker Erica Hultmark.

Två Jönköpingshotell utöver det vanliga
Hotellen har olika styrkor, bl.a. i form av läge, utbud och aktiviteter. Det viktigaste för Catarina Halldén och Erica Hultmark är att arbeta med tydliga, gemensamma visioner och sätta upp mål som uppnås genom samverkan. Comfort är ett modernt cityhotell – nära till allt och lyhörda inför trender. Comfort har också en egen radiokanal. Quality är i första hand ett konferens- och affärshotell där effektiv mötesverksamhet är det viktigaste.
– Vi kan konstatera att vi är experter på möten, det har vi arbetat med länge och vi har etablerat helhetskoncept för att ta hand om allt som har med mötesverksamhet att göra. Vi förgyller gärna konferenser med något evenemang, berättar Erica Hultmark om Quality Hotel Jönköping.
Catarina Halldén och Erica Hultmark rundar här av med en kortfattad framtidsvision:
– Med gemensamma styrkor har vi nu för avsikt att utveckla våra hotell till något utöver det vanliga baserat på starkt engagemang och väl inarbetade kärnvärden som energi, mod och begastring.