Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Valfrihet och kvalitet i boendet hos Hallbo

Naturnära, centralt, radhus eller höghus. Alternativen finns hos bostadsstiftelsen Hallbo i Hallsberg.

Hallbo är en allmännyttig bostadsstiftelse som grundades 1947 och i dag förfogar över c:a 1.500 lägenheter i Hallsbergs kommun fördelat över orterna Östansjö – Pålsboda – Vretstorp – Sköllersta samt centralorten Hallsberg. Den geografiska spridningen av fastighetsbeståndet gör att man kan tillgodose de flesta önskemål när det gäller läge. Naturnära och lantligt i radhus eller lägenhet är uppskattat av många, medan andra föredrar centralt boende i huvudorten Hallsberg där också huvuddelen av beståndet är beläget.
– Vi erbjuder lägenheter från 1 r.o.k upp till 5 r.o.k, och standarden är i dag förhållandevis god säger Hallbos Vd Astridh Fredriksson. I beståndet finns även fastigheter klassade som ”miljonprogram”, en fastighetsanalys är under framtagande där ett antal åtgärdsförslag arbetas fram för en ansiktslyftning av miljonprogrammet. Förutom bostäder omfattar beståndet även en andel kommersiella lokaler för affärsverksamhet och föreningsverksamhet. Ett område vi är lite extra stolta över är det kulturminnesmärkta Bäckatorp i centrala Hallsberg med bullerby känsla byggda under tidigt 1900-tal.

Samarbete med hyresgästerna
Hallbo har ett gott fungerande samarbete med sina hyresgäster, inte minst då genom den lokala Hyresgästföreningen. Ett exempel på detta är ett nyligen genomfört ”Leader projekt” där man i samarbete med bland annat Hyresgästföreningen genomfört en hyresgästundersökning via dörrknackning angående den yttre miljön. Med resultatet som grund kommer man nu att ansöka om ytterligare EU-medel för att sedan kunna genomföra ett antal önskade åtgärderna av den yttre miljön i bostadsområdet.

Varför välja Hallbo?
På frågan varför man skall välja Hallbo som hyresvärd svarar Astridh Fredriksson:
– Hallbo har alternativen för såväl den stora som den lilla familjen, centralt eller naturnära. Dessutom vill jag framhålla fördelen med hyresrätten och den service vår personal kan erbjuda alla vardagar och vår jourberedskap under helger. Skillnaden med hyresrätten i förhållande till övriga boende former såsom bostadsrätten eller egnahem, där alla tjänster måste upphandlas i egen regi.