Ons 29 mar / År 41 / Nr 1 2023

Valiguard: ”Certifiering innebär att alltid tänka säkerhet och kvalitet”

Att aktivt arbeta med olika certifieringar höjer värdet genom hela kedjan i livsmedelsaktörers verksamhet. Idag är kraven gällande livsmedelssäkerhet och kvalitet väldigt höga – för att vara en attraktiv tillverkare och leverantör krävs det att man kan påvisa att inte enbart gällande lagstiftning efterlevs utan att man som medveten livsmedelsaktör också kan möta och överträffa kundernas krav. Valiguard arbetar för att uppnå hög säkerhet och kvalitet genom hela livsmedelsindustrin för att gynna den allmänna folkhälsan.

Valiguard utför tredjepartsrevisioner med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Samtliga revisorer har en gedigen kompetens och erfarenhet med bakgrund inom livsmedelsindustrin. Förutom att kontrollera att lagar inom livsmedelssäkerhet följs täcker certifieringen även in ett antal extra krav som förhöjer kvaliteten i livsmedelsproduktionen. Man bistår helt enkelt medvetna livsmedelsaktörer i kvalitets- och miljöarbetet för att de i sin tur ska kunna leverera till de mest krävande butikskedjorna.

För aktiv diskussion med kunden
Trots att certifieringsbranschen i allmänhet kännetecknas av hård konkurrens så har Valiguard lyckats etablera sig som en heltäckande aktör på livsmedelsmarknaden.
– Det som vi vill utmärka oss med är framförallt vår väletablerade kunskap. Vi går inte enbart efter checklistor, vi för en aktiv diskussion med kunden för att få fram styrkor och eventuella svagheter i deras verksamhet. Allt handlar om att få fram underlag för förbättring, att alltid tänka säkerhet och kvalitet samt arbeta med ständiga förbättringar, vilket i slutändan också leder till ökad lönsamhet för företagen. Eftersom de allra flesta av oss här kommer från livsmedelsindustrin så vet vi vad som är viktigt att tänka på, vilka prioriteringar och marginalet man har att arbeta efter, och vilka fallgropar som finns, och vad som är rimliga sätt att lösa standardens krav på, förklarar Valiguards VD Torbjörn Holmberg.
Valiguard utgör det skandinaviska kontoret inom den världsomspännande certifieringskoncernen SAI Global.
– Vi fokuserar på livsmedel, och har för avsikt att bredda oss med fler standarder inom området. Våra revisorer genomgår kontinuerligt olika utbildningar för att hålla sig uppdaterade i certifieringsdjungeln, vi kan också erbjuda exempelvis miljöcertifiering om en livsmedelsaktör behöver det.

BRC – en allt tuffare standard
Valiguard är ackrediterade av Swedac för att utföra ekologiska certifieringar.
– Intresset för ekologiskt ökar hela tiden, idag har i princip alla livsmedelsproducenter minst en ekologisk produkt i sitt sortiment. Trenden visar att det kommer att bli en större rörlighet på marknaden, då krävs också skärpta kontroller.
Bland de olika livsmedelsstandarder som finns idag är British Retail Consortium (BRC) den hittills mest dominerande, men också bland de mest krävande.
– BRC har blivit ännu tuffare, framledes kan vi nog räkna med att det enbart kommer att vara livsmedelsproducenternas elit som omfattas av denna standard. BRC har i princip höjt ribban inom alla områden, det är troligt att många anläggningar blir tvungna att bygga om hela produktionen för att även fortsättningsvis kunna leva upp till denna standard. Istället för att bygga om hela anläggningen kommer säkert en hel del företag att välja en annan standard, då måste vi som tredjepartsrevisorer också vara uppdaterade gällande nya standarder som kan tänkas utvecklas, fortsätter Torbjörn Holmberg.

Nya standarder att vänta
Valiguard utför i dagsläget ett ca 250 revisioner årligen. En certifiering innebär början på ett långvarigt samarbete eftersom man gör återbesök minst en gång per år. Många av kunderna har varit med sedan Valiguard etablerades, och verksamheten utökar hela tiden med fler certifieringar och fler standarder. BRC är i dagsläget fortfarande den största, men Valiguard förbereder sig nu inför tillväxt inom en rad andra certifieringar, t.ex. FSSC 22 000 en ny standard där vi redan påbörjat certifiering av flera kunder och där vi ser ett ökat intresse inom Livsmedelsindustrin.