Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Välle Broar – gemensam vision om den moderna trästaden

I området Välle Broar, centrala Växjö, byggs nu den moderna trästaden upp. Här förenas kommun, akademi och näringsliv i ett gemensamt centrum för träbyggande, området reserverades redan 2005 då kommunfullmäktige antog en strategi för att integrera mer trä i det moderna byggandet. Inom Välle Broar finns redan idag ett antal träkonstruktioner som blivit nationellt uppmärksammade, bl.a. bostadshusen Välludden och Limnologen. Inom en snar framtid kommer ytterligare byggnationer att påbörjas här som tryggar Växjös och Kronobergs position som framstående träbyggnadsregion.

Vilka är de främsta anledningarna till att träbyggnationen kommit så pass långt i Växjö? Välle Broars projektansvarige Peter Rydell sammanfattar svaret genom att understryka det viktiga samarbetet mellan kommunen, akademin och näringslivet där man redan nu har mycket att visa upp, och en hel del projekt på gång. Växjö var bland de första som vågade satsa på trä och avsatte dessutom ett helt område, Välle Broar, enbart för träbyggnation.
– Det är sant att många kommuner har äldre trästäder, men Växjös trästad byggs nu och är därmed också vad vi kan kalla för den moderna trästaden, konstaterar Rydell inledningsvis.

Södra startade diskussionen
Södra skogsägarna tog upp diskussionen i mitten av 1990-talet strax efter att förbudet mot att bygga höghus i trä hävts. Peter Rydell fortsätter:
– Södra ville visa att det fanns en betydligt större marknad för träprodukter än vad som tidigare varit möjligt, och utlyste därför en arkitekttävling som så småningom resulterade i det första träbyggnadsprojektet för höga bostadshus, Välludden. Videum, kommunalt fastighetsbolag, nappade snart på idén och fortsatte att bygga både institutions- och kontorshus i trä på campusområdet. Det blev med andra ord en positiv spinoff-effekt på Södras initiativ som Videum vidareförädlade.

Växjö bland pionjärerna
Den Nationella träbyggnadsstrategin antogs 2004 och var som en vägvisare för kommuner och landsting i arbetet med att öka träbyggandet och därmed också skapa en ny näring där inhemsk CO2-neutral råvara skulle nyttjas.
Växjö var bland pionjärerna då man beslutade att alla kommunala bolag skulle integrera mer trä i byggnadsprocessen. Detta var 2005, och i samband med beslutet avsattes också området Välle Broar som en del av visionen om den moderna trästaden.
– Här finns idag nationellt uppmärksammade konstruktioner som exempelvis Limnologen (Midroc) och Välludden. I området finns en unik kombination av träbyggnads- och passivhusteknik i kvarteret Portvakten (Hyresbostäder i Växjö) och planer finns på ytterligare åtskilliga bostadsområden där Vallen (Växjöhem och Midroc i samverkan) på ca 200 bostäder är först ut. Det finns också planer på att bygga ut området kring Limnologen med Limnologen Syd på ca 500 bostäder, ett projekt som ligger längre fram i tiden.

Sverige föregår med gott exempel
Pelarsalen är ytterligare ett exempel på modernt träbyggande där aktörerna Derome och Dynacon ska bygga 50 bostäder vardera. Dynacon bygger dessutom ut kommunhusets entré i dagsläget med fokus på hållbara material som trä och glas.
– Södra är aktiva i området och bygger ett tenniscenter helt i trä, vilket understryker den starka ambitionen som finns i området.
Alla inblandade aktörer delar samma vision om utvecklingen av den moderna trästaden, detta gör Välle Broar till ett unikt område som också är av internationellt intresse.
– Tanken är att vi i Sverige på sikt ska kunna sprida träbyggnadstekniken och kompetensen vidare ut i Europa och världen, och då har vi här i Växjö och Kronoberg ett mycket fördelaktigt utgångsläge, poängterar Peter Rydell avslutningsvis.