Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Valmet blir Komatsu

Japanska Komatsu har slutligen tagit steget fullt ut som varumärke på den svenska
skogsmaskinsmarknaden. Komatsu har haft en expanderande verksamhet här i drygt sju år, och nu tar man nästa steg då maskinerna byter namn från välkända Valmet till Komatsu. Marknadschef Roland Lundqvist poängterar att man behåller den karaktäristiskt röda färgen, för att markera att det är samma skandinaviska grundvärden som fortfarande gäller.

Komatsu Forest skogsmaskiner präglas av samma höga kvalitet och trygghet som förknippats med Valmet under ca 50 år. Kunderna får precis samma högpresterande produkter som tidigare, med hållbarhet och kostnadseffektivitet i fokus.

Utmaning med ökade volymer
Skogsindustrin är Sveriges starkaste basnäring, och representerar det enskilt största segmentet i vårt nationella exportnetto.
– Skogsnäringens uppgång efter senaste krisen har varit mycket snabbare och kraftigare än vad vi kunnat förutspå, kommenterar Roland Lundqvist. Att vi inom koncernen satsade på utbildning och vidareutveckling under krisåret har visat sig vara mycket lyckosamt. Vi står nu väl rustade att möta marknadens efterfrågan av skogsmaskiner.
Största utmaningen just nu är att många underleverantörer fortfarande inte återhämtat sig fullt ut, man är helt enkelt inte redo för kraftigt ökande volymer. Komatsu Forest har för avsikt att vara starkt delaktiga i branschens – och då framförallt underleverantörernas – återuppbyggnad och vidareutveckling.

Satsade på upprustning
Komatsu Forest valde ett lite annorlunda spår under lågkonjunkturen. Istället för mycket kraftiga personalnedskärningar valde man att försöka behålla och vidareutveckla den dyrbaraste resursen inom företaget: kompetensen.
De anställda utbildades inom den japanska lean filosofin, och idag håller verksamheten den effektivitet och höga kvalitetsnivå som ett japanskt företag väntar sig. Detta är också en av anledningarna till att japanerna nu genomför den stora processen med namnbytet.
– Vi har arbetat i sju år med att bygga upp de effektiva industriella processer som förknippas med japansk tillverkningsindustri. Förenat med vårt svenska och finska arv efter 50 år i branschen har vi idag en oerhört stark organisation, och vi är redo för en av de snabbaste uppgångar som präglat vår bransch.

Kunderna är vinnarna
De svenska skogsmaskinskunderna kommer att märka av det framgångsrika samarbetet mellan mångårigt svenskt skogskunnande och japansk tillverkningskvalitet.
Tack vare moderbolagets starka position på världsmarknaden öppnas även nya geografiska marknader för det svenska bolaget. Det är framförallt Sydamerika, Ryssland och Asien som man ser en stor tillväxtpotential just nu.
Skogsnäringen är och har alltid varit en framtidsbransch. Vi kommer alltid att behöva produkter baserade på hållbart nyttjande av skogen, så framtiden för ett företag som Komatsu Forest ser minst sagt ljus ut.