Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vansbro kommun är erkänt bäst på entreprenörskap

Trots sin litenhet i invånarantal mätt är Vansbro en företagarkommun av klass och rang. Liksom för flertalet kommuner i Dalarna utgör tillverkningsindustrin grunden för det blomstrande näringslivet även i Vansbro, som också är framstående inom bl.a. upplevelser och livsmedel. I år mottog elever och lärare i Vansbro pris för bästa UF-företag, Bästa UF-skola och bästa UF-lärare.

Vansbro har ingen kommunal näringslivsenhet. Istället har aktörer från näringslivet tagit beslut om att aktivt starta en egen förening, där man i nära samverkan med kommunen driver olika utvecklingsfrågor.
– Vi jobbar för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap i vår kommun ytterligare, berättar kommunstyrelsens ordförande Per-Anders Westhed.
Kommunen har tagit en rad olika initiativ för att motivera till ökat företagande och kreativt entreprenörskap
– Vi är säkra på att intresset för eget företagande grundas tidigt. Här i kommunen har vi en nationellt erkänd uppfinnartävling för grund- och gymnasieskolan där upp till 2000 olika idéer genereras årligen. Våra elever är duktiga på att driva UF-företag och vi har även fått framstående utmärkelser för detta.

Nära samverkan skola – näringsliv
Vansbro har ca 6800 invånare och många framgångsrika företag och duktiga företagare. Arbetslösheten är låg i Vansbro. Per-Anders Westhed upplyser att när det gäller ungdomsarbetslöshet har kommunen lägst siffror i hela Dalarna.
– Det viktigaste är att ha en nära samverkan mellan skola och näringsliv, och det har vi lyckats uppnå här i kommunen. Vår största utmaning är att vi måste bli fler för att skapa bra underlag för en välutbyggd service. Vi är nationellt kända för evenemanget Vansbrosimningen. Det finns många kända personer med anknytning till Vansbro som är goda ambassadörer som exempelvis Björn Skifs och Gunde Svan. Dessutom är Vansbro det naturliga stoppet innan fjällen varför vi jobbar stenhårt för att förbättra våra kommunikationer.

Bästa UF-företag i Dalarna
Vansbro har liksom resten av Dalarna en storslagen natur som bjuder på rika upplevelser. Här finns också ett levande kultur- och teaterliv som bjuder på etableringsmöjligheter för driftiga entreprenörer.
– I år vann vi den regionala tävlingen för bästa UF-företag liksom bästa UF-lärare och UF-skola, upplyser Per-Anders. En bra grund för oss att bygga vidare på.
Det är mycket på gång i Vansbro. Och det finns många framgångsrika företag. Den största privata arbetsgivaren är livsmedelsföretaget Procordia. Pyramidbageriet är en av landets främsta producenter av knäckebröd. Lyko Hair är störst i landet på e-handel med hårvårdsprodukter och växer så det knakar. Hydroforming Design Light är inne i ett mycket spännande utvecklingskede. Livsmedel är en av de stora näringarna och förutsättningarna är också goda för företag inom service och upplevelser.