Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

-Vår målsättning är att före år 2015 ska Pelmatic vara det framgångsrikaste och största konsultbolaget med säte i Karlskrona

Så säger Pelmatic AB:s verkställande direktör Anders Ranefjord, som arbetat i företaget i snart två år.
Pelmatic är ett familjeägt konsultbolag som är ungefär 30 år gammalt. Under det senaste året har man haft stor tillväxt och målsättningen är alltså att fortsätta med det. För ett år sedan hade man runt 35 anställda, idag rör det som om mellan 225 och 250 personer. Företaget står på tre ben, IT, Industri och Serviceverksamhet.

IT och Industri
Då det gäller IT erbjuder företaget såväl systemutveckling, programmering, allmän IT-verksamhet samt kravfångst. Det senare handlar enkelt uttryckt om att fånga in de krav en kund har på ett system. Konsulterna ringar in vad kunden vill kunna göra i systemet, hur det ska användas. Utifrån de krav som specificerats kan man sedan utveckla och tillverka ett system som fungerar på ett bra sätt i det dagliga arbetet.
Ett annat område man specialisterat sig på är att serva industriföretag i de södra delarna av Sverige.
-Här handlar det inte om konstruktion, utan om praktiskt arbete, berättar Anders Ranefjord. Det är helt enkelt duktigt yrkesfolk, till exempel svetsare, plåtslagare, reparatörer. Här kan vi hjälpa företag med yrkeskompetenta personer.
Anders Ranefjord säger att ofta handlar det om att ett företag fått en stor order som man behöver hjälp för att klara av. Han berättar vidare att för ett antal år sedan då det var ont om arbetskraft i Sverige knöt Pelmatic kontakt med utbildningsinstitut i Tyskland. De kontakterna finns fortfarande och ibland kan man behöva ta in yrkeskunniga personer från såväl Tyskland som Tjeckien.
-Det är en liten specialnisch vi har, säger han. På det sättet är vi internationella, annars arbetar vi helt i Sverige.

Service
Även beträffande affärsområdet Service handlar det framför allt om att utföra ett praktiskt arbete på ett kompetent sätt. Anders Ranefjord ger ett exempel:
-Det finns ett företag i Fjälkinge, som heter Leif Hulténs försäljnings AB, är grossist i plockgodis. Vi har deras uppdrag att åka runt i olika butiker och plocka upp godiset och se till att hålla ordning på försäljningshyllorna. Hulténs levererar godiset till butiken, men vi ansvarar för att det är påfyllt i hyllorna och att det ser fräscht ut där.

Ett annat uppdrag Pelmatic har är att ansvara för tillsättningen av korttidsvikariat av barnskötare i Örebro kommun. Där har Pelmatic vunnit en upphandling som kommunen lagt ut. Det kontraktet innebär att det är Pelmatic som bemannar alla barnskötarvikariat som är kortare än tre månader på de 120-130 förskolor som finns i Örebro kommun.

Växande företag
Pelmatic har sitt kontor i Karlskrona och arbetar framför allt i Blekinge. Men Anders Ranefjord menar att om man ska lyckas med målsättningen att fortsätta tillväxten så måste man se sig om efter uppdrag i hela södra Sverige. Att vinna upphandlingen i Örebro ser han som ett steg på vägen, men målsättningen är att få många fler.