Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Varberg Energi producerar och säljer enbart förnyelsebar el!

VIVA står för vind och vatten, två rena och förnyelsebara energikällor. VIVA är också varumärket som Varberg Energi använder då de säljer el. Målsättningen är att Varberg Energi som lokal aktör, tillsammans med andra, ska försöka påverka vår framtid genom att egenproducera förnybar energi.

Varberg Energi ansvarar för en rad verksamheter inom kommunen, till exempel el, fjärrvärme, naturgas, energitjänster och stadsnätet. Redan 1991 började man producera elkraft med hjälp av sju vindkraftverk. Då var det den första och största vindkraftpark som fanns i Sverige. Samma år började man bygga ut sitt fjärrvärmenät.
– Det var vårt första steg mot att erbjuda våra kunder förnybar elenergi, berättar Carl-Arne Pedersen, VD för Varberg Energikoncernen.
2008 etablerades VIVA som varumärke. Med det ville bolaget signalera är att man tagit budskapet om förnyelsebar energi och byggandet av ett framtida hållbart samhälle på allvar. Idag är all el man säljer från förnyelsebara källor.

Nya vindkraftsprojekt
Nu är Varberg Energi i full gång med att etablera nya vindkraftsparker i Varbergs närområde. Åtta nya vindkraftprojekt är på gång, varav två parker på sammanlagt tretton kraftverk kommer att börja byggas så fort miljötillstånd erhållits. Målet är att 2015 ha byggt minst 10–15 nya egna vindkraftverk. Tillsammans med de 16 vindkraftverk som redan finns kommer man få en egen förnybar elproduktion från vindkraft som motsvarar >100 GWh.
1996 köpte Varberg Energi vattenkraftsanläggningar i Nissan (Oskarström utanför i Halmstad). Vattenkraften som produceras där är 30 GWh årligen. Detta, tillsammans med produktionen från nuvarande vindkraftverk, kommer att medföra att Varberg Energi ökar den egna elproduktionen från 70 till 130 GWh, vilket kommer att utgöra hela 35% av företagets elförsäljning.

Flera projekt på gång
Varberg Energi ser gärna flera aktörer från regionens näringsliv, som delägare i framtida vindkraftsanläggningar. De flesta kunderna finns i Varbergs kommun, men energibolagets gröna och hållbara fokus lockar intressenter från Sveriges alla hörn. Varbergs kommun antog en ny översiktsplan för vindkraft i juni 2010, vilket underlättar för företaget att etablera nya vindkraftparker. Carl-Arne Pedersen sammanfattar:
– Vår miljöprofil gör att vi får intressenter och kunder långt utanför vår kommun. Vårt mål är att finnas tillgängliga och att förse våra kunder med förnybar energi.
Andra mål företaget har är bland annat energieffektivisera, lära sina kunder att hushålla med sina resurser och verka för ett ändrat beteende som på sikt hjälper till att minska utsläpp av växthusgaser och försurande ämnen.

Nöjda kunder
Till sist kan man väl nämna att kunderna verkar uppskatta de satsningar Varberg Energi gjort genom VIVA. Vid den senaste kundundersökning Svensk Kvalitetsindex gjorde som rörde energibolag var Varberg Energi ett av de tre elhandelsföretag i Sverige som ökade mest i kundnöjdhet!