Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vårdcentral på Eriksberg specialiserad på kvinnors hälsa

Den nya vårdcentralen på Eriksberg har blivit en succé. Dels för att området var i stort behov av en vårdcentral, men också för att man utan att göra avkall på övrig verksamhet specialiserat sig på kvinnors hälsa, vilket är unikt för en vårdcentral i Sverige.

– Primärvården utgör grunden i den svenska sjukvården. Målet är att cirka 80 procent av alla svenskar som har behov av vård skall behandlas på distriktsläkarmottagningar eller vårdcentraler. Primärvården i Göteborg har i dag 60 vårdcentraler, och av dessa finns 9 på Hisingen, säger Ann-Christine Baar, ansvarig för Primärvårdsområde Hisingen. Primärvården är i dag inte anslagsfinansierad. I stället är vårdvalet, som infördes 1:a oktober 2009, avgörande för ersättning till aktuell vårdcentral, och här är det många parametrar som spelar in och påverkar invånarnas val av vårdcentral. Tillgänglighet, hälsofrämjande verksamhet, bemötande och ”nischning” är några exempel på detta. Och just ”nischningen”, eller specialiseringen som vi föredrar att kalla det, har varit en bidragande orsak till att Primärvårdens nya vårdcentral på Eriksberg har blivit en succé.

Kvinnor får ofta mindre vård och kortare behandlingstider
Den 1:a oktober 2010 öppnades Vårdcentralen Eriksberg. Eriksberg hade tidigare varit en ”vit fläck”, och regionens mest expansiva område var i stort behov av en vårdcentral. Lokalvalet föll på varvets gamla förrådsbyggnad och 6:e våningen med en fantastisk utsikt över hamninloppet från väntrummet. Här finns all verksamhet som man kan kräva och förvänta sig av en vårdcentral, men också en hel del som inte brukar tillhöra det vanliga utbudet, säger Ann-Christine Baar. Framför allt är vi stolta över att vara landets första vårdcentral som är specialiserade på kvinnors hälsa och behov. Tidigare studier och forskning har visat att vården inte alltid är jämställd. Kvinnor får ofta mindre vård, kortare behandlingstider och behandlas med metoder utvecklade och utförda på och för män. För att skaffa mer kunskap och utveckla vården har vi därför som första vårdcentral i landet satt extra fokus på kvinnors hälsa. Här finns förutom specialister inom allmänmedicin även gynekologer, barnmorskor, familjeterapeut och KBT- utbildad personal. Ett expertråd bestående av framstående forskare och kliniskt verksamma läkare och andra professioner har bildats och knutits till vårdcentralen. Meningen med detta är att tillvarata forskarvärldens resultat inom alla viktiga områden vad gäller kvinnors hälsa och sjukdomar.

Uppskattade föreläsningar
– Ett annat exempel på vad som skiljer Vårdcentralen Eriksberg från de flesta andra är de regelbundet återkommande och mycket uppskattade föreläsningarna som är ett led i vårt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, säger Ann-Christine Baar. Föreläsarna är alltid specialister inom det aktuella området, och några exempel på föreläsningsämnen som varit under vintern och kommer under våren är: Cancer och livsstil, den senaste forskningen – Glömsk eller dement? – Benskörhet, den osynliga sjukdomen – Att förebygga stroke, akutbehandla och rehabilitera – Kvinnors lust. Samtliga föreläsningar sker i konferensrummet på Vårdcentral Eriksberg och är kostnadsfria. Intresset är större än antalet platser så förhandsbokning är därför nödvändig, avslutar Ann-Christine Baar.