Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Vårdförbundet vill satsa på äldrevården

Vårdförbundet har cirka 112 000 medlemmar i Sverige och vänder sig mot legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor.
Västra Götaland är med sina 19 600 medlemmar den största avdelningen i Vårdförbundet.
Marita Tenggren, som är avdelningsordförande i Västra Götaland, vill att sjukvården satsar mer på de äldre.
– Det handlar om patientsäkerhet och en preventiv verksamhet, säger hon.

Vårdförbundet, som både är ett yrkesförbund och en facklig organisation, arbetar för en vård där individen står i centrum.
Förbundet anser att det måste satsas mer på den medicinska kompetensen inom den kommunala vården. Det gäller bland annat hemsjukvården generellt och inte minst äldrevården. När det gäller äldrevården är det dessutom viktigt med ökad satsning på forskning.
Marita Tenggren anser att man borde kunna skapa ”äldrevårdscentraler” lika väl som att det finns barn- och mödravårdscentraler.
– En äldrevårdscentral skulle till exempel kunna vara lokaliserad till en vårdcentral, men personalen ska även kunna åka ut och besöka sina patienter i bostaden. Teamet kan innehålla sjuksköterska, läkare, sjukgymnast med flera, säger Marita Tenggren.

Positiva effekter
Äldrevårdscentralen skulle bli en kompetensbank och verksamheten skulle ge positiva effekter för såväl patienter som för vårdorganisationen.
Marita Tenggren:
– Fördelarna för vården skulle bland annat bli att teamet lär känna sina patienter och lättare ha kontroll på att de har rätt mediciner. Vid tips och råd från till exempel teamets dietist eller sjukgymnast informeras även övriga delar av teamet, vilket gör att man får en samlad helhetsbild av patienten och därmed lättare kan ge rätt vård. För att nu använda ett ”näringslivsuttryck” skulle en äldrevårdscentral också bli en kostnadseffektiv vårdform med ökad patientsäkerhet.

Många fördelar
Marita Tenggren menar att det finns många fördelar med en äldrevårdscentral för patienterna.
– Den trygghet som det innebär för patienten att känna ”sitt” vårdteam har högt värde. Äldre personer har ofta ett flertal olika sjukdomar som inte sällan påverkar varandra. Att då ha ett team där man samlar alla sjukdomarna ”under ett tak”, och där specialister samarbetar, skulle ge en mycket hög kvalitet på vården, säger hon.
När det gäller satsningen på ökad medicinsk kompetens finns ett antal trösklar som måste tas bort enligt Marita Tenggren. Till exempel bör en sjuksköterska, precis som en läkare, få betalt under specialistutbildningen.

Ta tillvara på kompetensen
– Man bör också ta tillvara på den kompetens som finns tillgänglig inom vården idag. Ett exempel på detta är att en röntgensjuksköterska inte får tala om för en patient att hans eller hennes arm är bruten. Det ska avgöras av en läkare. Då det på flera ställen i landet råder brist på röntgenläkare skickas de digitala röntgenbilderna utomlands för bedömning av läkare i Spanien, Tyskland eller något annat land.
Vårdförbundet kommer även i år att delta i Almedalsveckan på Gotland och i år kommer geriatriken (äldrevård) att ligga i fokus.
Marita Tenggren började som avdelningsordförande den 14 oktober 2011. Hon har varit verksam inom sjukvården sedan 1975 då hon arbetade med multihandikappade barn och ungdomar. Marita är legitimerad sjuksköterska sedan 1986 och har även betyg i klinisk näringslära från medicinska fakulteten på Göteborgs universitet. Hon är anställd på Mölndals sjukhus sedan 1986 och arbetar här inom geriatrik, men är nu tjänsteledig för fackliga uppdrag.