Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Världen uppskattar svensk kvalitet

Det är något speciellt med svenskt kött. I Sverige har vi ett rent kött, fritt från hormoner och antibiotika. Friska djur som lever under goda förhållanden utgör en av grundpelarna i Scans verksamhet, samtidigt som man erbjuder god, säker och prisvärd mat.

Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Detsamma gäller för de varumärken som förknippas med Scan, som exempelvis Bullens Pilsnerkorv, Piggham Julskinka och Scan Grillkorv.

Kvalitet, ansvar och trygghet
Genom att arbeta heltäckande – dvs. från gård till bord – har Scan en unik kontroll över djuromsorg, miljö och kvalitet. Detta är även något som uppmärksammas utanför landets gränser.
När det gäller fläskkött har Scan tre slakterier i Sverige. Det största ligger i Kristianstad, och två mindre anläggningar finns i Skara respektive Visby. Scans anläggning i Kristianstad är även Sveriges största slakteri, som tillsammans med Skara utgör landets enda ackrediterade producenter av fläskkött för export till USA.
Trots att produktion och förädling av fläskkött är betydligt dyrare i Sverige än i de flesta andra europeiska länder, väljer många importörer svenskt kött tack vare den höga kvaliteten. Svenskt förknippas ofta med hög och jämn kvalitet, ansvar och trygghet. Med ansvar menas framförallt god djurhållning och att man respekterar miljön. Med trygghet menas full spårbarhet och säkra produkter. Scan är en av världens mest kända livsmedelsaktörer som förknippas med just allt detta.

Kristianstad – högteknologiskt slakteri
Scans anläggning i Kristianstad är inte bara landets största, utan även en av de mest moderna. Mycket av produktionen är datoriserad, för optimal resurseffektivitet.
– Vi kan faktiskt tala om högteknologi i ordets rätta bemärkelse, säger produktchef Jon Friedrich. Vi optimerar grovstyckningen via foto, ett system som bara finns på tre ställen över hela europa. Trots att vi är en mycket modern anläggning är vår främsta styrka ändå vår lojala och engagerade personal. De är vår viktigaste resurs, därför satsar vi också mycket på alla som arbetar här. Våra anställda får bl.a. medel att använda för friskvård.

Spårbarhet för ökad säkerhet
Scan står för svensk kvalitet helt igenom. I Kristianstad arbetar man även med ett projekt som går under arbetsnamnet ”Lokalproducerat kött”. Det är precis som ordalydelsen föreslår, rent svenskt kött producerat nära dig. Jon Friedrich förklarar att man genom speciella spårbarhetssystem kan följa en produkt från matbordet och ända tillbaka till uppfödaren.
– Marknaden kräver trygga produkter som man kan lita på, säger Jon, som även avslutar med: Vi kommer naturligtvis att fortsätta arbeta med kostnadseffektiva system och lösningar. Vi satsar nu som exempel 30 miljoner kronor på en helt ny och toppmodern slaktlinje. Vi kommer även att investera miljonbelopp i packavdelningen.

Kort om Scan
Scan AB ingår i HKScan-koncernen som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 11 Mdr SEK och har ca 3000 medarbetare.