Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Världsledande tillverkare av dieselmotorer starkt förankrad i Skövde

Volvo Powertrain, en del av Volvo Group, bedriver utveckling, tillverkning, montering och provning av tunga motorer, växellådor och drivaxlar. Från anläggningen i Skövde levereras motorerna färdigmonterade bl.a. till systerbolaget Volvo Lastvagnar. Volvokoncernen tar nya krafttag med gemensamma motorplattformar som uppfyller de senaste miljökraven. Inom koncernen har man även koncentrerat mer resurser på en drivande forskning och utveckling, samt skapat underlag för en effektivare tillverkning och en mer samordnad leverantörsstruktur.

I Skövde bedrivs en högteknologisk produktion av de komponenter och funktioner som brukar kallas för fordonets hjärta, dvs. motorn.
Volvo Powertrain uppfattas som en attraktiv arbetsplats i en region med många möjligheter. Med dagens tuffa globala konkurrens krävs att tillverkande företag inom alla branscher arbetar målinriktat och är framåtdrivande med nya innovationer.

Samarbetar med lärosäten landet över
Volvo Powertrain samarbetar med universitet och högskolor landet över för att trygga framtida kompetensbehov. Med stark lokal förankring i Skövde samarbetar Volvo Powertrain även med flera lokala underleverantörer och bidrar därmed till långt fler arbetstillfällen utöver den egna anläggningens ca 2 500.
– Vi har ett långt samarbete med bl.a. Högskolan i Skövde, som förser oss med både kompetens och nya forskningsresultat. Vi tar gärna emot studenter som får göra sin praktik eller sitt examensarbete här vid anläggningen i Skövde. Detta leder till vidare samarbeten med högskolan för oss, och ofta även anställning för studenten, kommenterar personalchef Björn Axelsson.

Samordnad leverantörsstruktur
Volvo Powertrain är en av världens största tillverkare av stora dieselmotorer. Förutom Volvo Lastvagnar så förser Volvo Powertrain även merparten av Volvokoncernens andra affärsområden med dieselmotorer, växellådor och drivaxlar. Med en samordnad leverantörsstruktur kraftsamlar Volvo för framtiden och en förväntad stigande efterfrågan inom de flesta segment.
Inom Volvo Powertrain präglas atmosfären liksom för alla andra Volvos verksamheter av den gemensamma företagskulturen The Volvo Way. Där ligger grunden för ambitionen att utveckla Volvokoncernen till världens ledande leverantör av kommersiella transportlösningar.

Kort om Volvo Powertrain
Volvo Powertrain har ca 8500 medarbetare världen över och en stark förankring i Sverige med flest enheter här. Huvudkontoret finns i Göteborg. Övriga anläggningar är strategiskt lokaliserade i Brasilien, USA, Japan, Kina, Spanien, Frankrike och Indien. Årligen produceras sammantaget ca 150 000 tunga motorer och ca 100 000 växelsystem vid Volvo Powertrains tillverkande anläggningar i Köping, Skövde och Hagerstown, USA.