Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Värnamo Näringsliv vill skapa framtidens Värnamo

Värnamo Näringslivs uppdrag är att näringsidkarna ska finna möjligheter att utveckla sina verksamheter i Värnamo kommun.
– Vi har cirka 250 medlemsföretag och de finns inom alla typer av branscher, allt från nystartade, små enmansföretag till de största bolagen i kommunen, berättar Åza Rydén, VD på Värnamo Näringsliv AB.

Näringslivet i Värnamo kommun utvecklas via tre bolag, som till viss del ägs av Värnamo kommun – Värnamo Näringsliv AB, Värnamo Turism och Värnamo City AB.
Bolagen samarbetar i största möjliga mån för att skapa framtidens Värnamo.
Värnamo Näringsliv AB ägs till 90 procent av medlemsföretagen och till 10 procent av Värnamo kommun. Samtliga företag i Värnamoregionen erbjuds att bli medlemmar.

Tre verksamhetsområden
Verksamheten hos Värnamo Näringsliv kan delas in i tre block. Ett block handlar om Medlemsservice för företagsmedlemmarna och här ingår marknadsservice, en egen tidning, information på webben och nätverk.
En annan del i verksamheten kallas Destination Värnamo, där Värnamo Näringsliv tillsammans med turistbyrån jobbar med utveckling av entreprenörskap. Här finns också ett nätverk som arbetar med att få folk som har flyttat till Värnamo att stanna kvar.
– Det tredje blocket kallas för Projektutveckling och där handlar det mer om långsiktiga pilotprojekt för att väcka näringslivets nyfikenhet på nya frågor, till exempel inom design- och produktutveckling. Vi jobbar också med nyföretagande i något som kallas Science Park-systemet. Vi har en mini-science park med plats för tio företag, berättar Åza Rydén.

Ett gott näringslivsklimat
– Vi har ett gott näringslivsklimat och ett bra samarbete med näringslivet och kommunen. Det finns en öppenhet från kommunens sida att stötta och utveckla näringslivet i möjligaste mån och det resulterar också att vi har öppna dörrar och en smidig dialog mellan oss, säger Åza Rydén.
När det gäller att locka nya företag till regionen har Värnamo Näringsliv tillsammans med kommunen, Värnamo City och turistbyrån tillsatt en tillväxtstrateg som enbart ska arbeta med att marknadsföra Värnamo som etableringsort.

Populära nätverk
– Vi har ganska mycket aktiviteter och det företagen har mest glädje av är framför allt olika typer av nätverk. Dels har vi större nätverksträffar, där hela näringslivet träffas på ett frukostmöte en gång i månaden. Cirka 80 företagare brukar delta. Vi har också riktade nätverk och nyligen hade vi nystart för ett projekt som heter In Business, ett nätverk med kvinnliga företagare, berättar Åza Rydén.
Värnamo Näringsliv anordnar också många seminarier och kortare utbildningssatsningar. Under 2011 hade man ett stort utbildningsprojekt, där 75 företag var involverade.
Vartannat år anordnas ett industriexpo, där Näringslivsbolaget är sammanhållande.
– Vi har 15-16 maskinleverantörer i Värnamo och de träffas i två dagar då de öppnar sina företag och har utställningar på plats och ett gemensamt evenemang. Just nu jobbar vi mycket med produktutveckling och designfrågor i samarbete med Designregion Småland. Fem grannkommuner i länet är delaktiga och målet är att få igång ett mindre designkontor i Värnamo som kallas ”konceptkontor”. Här ska företagare få chansen att samarbeta med en designer för att utveckla sina företag, berättar Åza Rydén.

Samarbete mellan grannkommunerna
Inför framtiden ska Värnamo Näringsliv inleda ett betydligt tätare samarbete inom flera områden med grannkommunerna i länet, den så kallade Gnosjö-regionen.
– Vi vill hitta ett sätt att bli starkare tillsammans och det kommer att påverka hela vår bygd. Detta är en konsekvens av de kriser som har varit den senaste tiden. Vi måste hitta ett sätt att agera gemensamt, menar Åza Rydén.
Värnamo Näringsliv sysselsätter sju medarbetare och där ingår också turistbyråns bemanning.
Åza Rydén är i botten ekonom och har innehaft VD-posten på Värnamo Näringsliv sedan 2007. Innan dess jobbade hon i fem år som egen företagare och konsult inom förändringsprocesser i företag. Hon har också hunnit med att arbeta på Handelskammaren, Dagens Industri och varit personalchef inom tillverkningsindustrin.