Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Västerbotten och Skellefteå som centrum för träbyggande

Mycket av den teknikutveckling som behövs för ett ökat träbyggande utvecklas i Västerbotten med universiteten i Umeå och Luleå som drivande aktörer. Båda har filialer i Skellefteå där LTU har ett antal forskare som fokuserar på bl.a. träteknik, hållbart byggande i trä samt hantering och vidareförädling av träråvara. Kunskapsutveckling är grundläggande för vidare utveckling inom träbyggandet, anser Örjan Kallin, processledare Trästad 2012.

Skellefteå var bland de första som agerade då förbudet mot att bygga högre byggnader och flerbostadshus i trä hävdes 1994. I mitten av 90-talet uppfördes både kontorsbyggnader och broar helt i trä, bland de första projekten var kontorslokaler i Ursviken där bl.a. Ericsson flyttade in då det var nybyggt. Idag verkar bl.a. Ascom här, området är ett vackert bostadsområde som varvas med kontorsverksamhet.
– Vår huvudambition i arbetet med att utveckla Skellefteå som attraktiv boendekommun är att skapa hållbara och trivsamma miljöer för människor att bo och verka i. Vi ser uppgiften ur ett helhetsperspektiv med fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, förklarar Örjan Kallin.

Skapa mötesplatser runt älven med inslag av trä
Skellefteå har en hel del att visa upp med bl.a. attraktiva bostadsområdet helt i trä på Älvsbacka Strand. Här har de två lokala aktörerna Martinsons och Lindbäcks tillsammans med White arkitekter, byggt flerbostadshus där den bärande stommen är av massivträ. Det planeras för ytterligare byggnation framöver, i första etappen handlar det om ett 50-tal hyresrätter. Man har nyligen även invigt en 130 m lång träbro över Skellefteälven, unik i sitt slag.
– Centrala Skellefteå har en viss 60-talsprägel och vi antar nu en stor utmaning i att renovera och energieffektivisera stora delar av det kommunala fastighetsbeståndet. Vi arbetar också mycket målmedvetet med att skapa mötesplatser runt älven som rinner genom stadskärnan, det gäller inte minst strandnära boende, men även caféer, restauranger och rekreationsmöjligheter. Vi kommer fortsätta att väga in möjligheter att bygga mer i trä, berättar Örjan vidare.

Stort behov av högutbildad arbetskraft
Att vara en del av projektet Trästad 2012 är en del av kommunens vision för att skapa ett hållbart Skellefteå. Projektet genererar även arbetsmöjligheter med ett ökande behov av bl.a. ingenjörer och konsulter som fokuserar på hållbart byggande. Örjan Kallin sammanfattar:
– Vi är traditionellt starka inom tillverkande industri och export. Vi är en relativt liten kommun men har två av landets modernaste sågverk etablerade här med Martinsons och Norra Skogsägarna. Den här typen av näring är långt avancerad och högteknologisk, och kräver därför spetskompetens för sin fortlevnad. Forskningen som bedrivs vid LTU i Skellefteå och de övriga universiteten här i Västerbotten tryggar tillförseln av kunskap för ytterligare utveckling, SLU i Umeå arbetar med skogliga frågor, LTU med produktions och bygg tekniska frågor med stark inriktning mot tillämpad forskning samt UmU med bl.a. stark grund i miljöfrågorna och sen några år även en arkitektur utbildning.

Forskning tryggar träråvarans utveckling
Anders Grönlund, professor i träteknik, och Professor Tom Morén, träfysiker, är verksamma vid Luleå tekniska universitets forskning på campus i Skellefteå. Kommunen har tät kontakt med LTU både i Skellefteå och i Luleå för att stödja vidareutvecklingen av träforskningen och användningen av trä i nya produkter och konstruktioner. Denna samverkan är också en viktig del i att Skellefteå ska kunna kallas sig för en Trästad och därigenom vara en viktig deltagare i projektet Trästad 2012.
Anders Grönlunds huvudsakliga forskningsinriktning är träproduktionsteknik och förbättrat råvaruutnyttjande. Med erfarenhet inom bl.a. bandsågsteknik, problem relaterade till träfönster och limningsteknik är Grönlund en viktig kontakt för kommunen i träbyggnadssatsningen.
Tom Morén fokuserar på värmebehandling och torktekniker för trä. Virkestorkning har sedan länge varit ett av de viktigaste forskningsområdena för träindustrins utveckling. Genom att värmebehandla trä får virket andra egenskaper och kan därmed anpassas för utökade användningsområden, vilket också tryggar träets framtid som användbart material som dessutom baseras på en förnyelsebar resurs.