Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Vattenfall arbetar för att bli koldioxidneutrala

– Vi har en tydlig plan för att uppnå en koldioxidneutral produktion. Senast 2030 ska Vattenfall vara helt koldioxidneutralt, men vi räknar med att redan runt 2020 ska koldioxidutsläppen vara minimala för verksamheten i Uppsala.
Det berättar Adrian Berg von Linde, chef på Vattenfall Värme i Uppsala.
För att nå målet kommer Vattenfall att investera i ett nytt värmekraftverk som ska drivas med förnyelsebar energi .

I Uppsala kommun är Vattenfall den stora energileverantören, som står för mellan 80 och 90 procent av stadens förbrukning. Man arbetar hårt för att bli så miljövänliga och energieffektiva som möjligt.
Idag kommer runt 60 procent av Vattenfalls energi från avfallsförbränning. Avfallet består av såväl hushållsavfall som industriavfall och kommer framför allt från Uppsala området, men även från Mälardalen. Vattenfall har fyra pannor där förbränningen av avfall sker. Förra året investerade man i en ny elturbin, vilket gjort energiutvinningen effektivare. Nu produceras omkring 80 gigawattimmar här, förutom fjärrvärme, ånga och fjärrkyla. Den elproduktionen motsvarar årsförbrukningen av el för 26.000 lägenheter.

Nytt värmekraftverk
De 40 procent som av energin som inte kommer från avfallsförbränning framställs i ett kraftvärmeverk som eldas med torv. Planen är att bygga ett nytt kraftvärmeverk som ska drivas med förnyelsebar energi och stå klart 2020.
– Tillsammans med avfallsförbränningen kommer vi att få en fin mix när vi byggt det här, menar Adrian Berg von Linde.
Han tror att då det nya värmeverket står klart kommer koldioxidutsläppen att vara minimala och tio år senare räknar man med att vara helt neutrala.

Energioptimering
Internt jobbar Vattenfall mycket med energiledningssystem och energieffektivisering.
– Det innebär att få en fullständig kontroll på energin vi stoppar in och vad vi får ut, säger Adrian Berg von Linde. Vi optimerar energianvändningen, så vi blir ännu mer energieffektiva. Det är viktigt att vi föregår med gott exempel.
– Vårt arbete bygger på en ständig förbättring, fortsätter han. Om man kartlägger energianvändningen och ser var energitjuvarna finns kan man börja med de åtgärder som ger störst effekt och sedan jobba sig nedåt.
Han ger ett exempel från den egna verksamheten, genom att byta ut en luftfläkt i det nuvarande kraftvärmeverket sparade man så mycket som två gigawatttimmar per år.

Uppsala miljöprotokoll
Så berättar han att Uppsala kommun har skrivit ett samarbetsavtal tillsammans med 16 stora företag och organisationer i kommunen . Det kallas Uppsala miljöprotokoll och till sitt innehåll motsvarar det Kyotoprotokollet. Det handlar om att minska energianvändningen och öka effektiviseringen. Avtalet skrevs på våren 2010.
– Vi har en gemensam målsättning att bli bättre och hjälpa varandra. Vi träffas flera gånger om året och sätter upp nya mål. Steg ett är ju att se vilka utsläpp man har och varifrån de kommer, sedan kan man åtgärda dem.
Vattenfall kan även hjälpa till med energibesiktningar och på så sätt hjälpa sina kunder att få ner sin förbrukning. Främst rör det sig om större bostadsrättsföreningar och industrikunder.
Till sist kan sägas att Vattenfall arbetar hårt för att leva som man lär och bli energieffektiva och klimatneutrala. Man vill även involvera sina kunder i detta och från och med i år erbjuder man därför en koloxidneutral fjärrvärme som är baserad på avfallsförbränning.