Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Vattenfall – en betydande aktör för vindkraft och hållbar utveckling

Vattenfall är Nordens ledande aktör och investerare inom vindkraft. Just nu bygger företaget åtta vindkraftparker i sex länder som redan till 2011 kommer fördubbla företagets produktion av el från vindkraft jämfört med idag. En investering på närmare 20 miljarder kronor. Två av dessa byggs i Sverige, Stor-Rotliden i norr och Östra Herrestad i söder. Vattenfall utvecklar även vindkraft i Danmark, Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien och Storbritannien.

Vattenfalls engagemang för vindkraftens utveckling sträcker sig över omfattande investeringar i både havs- och landbaserade vindkraftparker. Nyligen har Vattenfall ingått i ett samarbete med ScottishPower Renewables för att utveckla en stor havsbaserad vindkraftspark utanför Englands östkust, fullt utvecklat skulle parken kunna ge en årsproduktionen motsvarande hushållsel för över fyra miljoner hem.
Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson har kommenterat samarbetet i ett pressmeddelande som presenterats den 8 januari i år:
– Havsbaserad vindkraft är en hörnsten i Vattenfalls bidrag till ett bättre klimat. Vi är därför mycket glada över att samarbeta med ScottishPower Renewables. Vi är entusiastiska över möjligheten att använda vår breda erfarenhet från havsbaserad vindkraft över hela Europa för att utveckla en vindkraftpark utanför East Anglias kust.
I ett nyhetsbrev från slutet av januari skriver Josefsson bland annat att Vattenfall även är en av Europas två mest framstående aktörer inom just havsbaserad vindkraft, med över 25 procent av marknaden här. Detta talar för Vattenfalls kompetens att ytterligare utveckla vindkraften över hela Europa.

Från förvärv till fullskalig vindpark på två år
I Sverige fokuserar Vattenfall främst på landbaserad vindkraft. En anledning är att havsbaserade investeringar är kapitaltunga och idag inte är lönsamma på den nordiska elmarknaden. En annan anledning är att det finns mycket fina vindlägen på land i Sverige.
Vattenfall bygger nu en omfattande vindkraftpark i Fredrika, Åsele kommun, ca 14 mil väster om Umeå.
– Vi förvärvade projektet komplett med alla tillstånd i mars 2009. Tre månader senare togs första spadtaget och byggnationen är nu i full gång, berättar Stefan Svéd som är ansvarig för projektutveckling i Norden på Vattenfall Vindkraft. Vi beräknar att vara i full drift till våren 2011. Parken kommer att omfatta 40 Vestas vindkraftverk med en årsproduktion på ca 240 GWh, vilket motsvarar hushållsel för 50 000 hem.
Åsele är till invånarantalet en av landets minsta kommuner. Den geografiska ytan är dock stor, och bjuder således på ypperliga möjligheter för vindkraftens utveckling.
– En vindkraftsinvestering innebär en stor tillströmning av folk till regionen, framförallt under byggnationstiden, men även efteråt kommer vi att behöva tillsätta ett antal personer som sköter drift och underhåll av anläggningen, säger Svéd.

Framtiden ljus för norra Sverige
Sveriges totala vindproduktion står för ca 2,5 TWh idag. Vattenfall undersöker nya etableringsmöjligheter hela tiden för att kunna utveckla svensk vindkraft och bidraga till svenska regeringens mål att vindkraften fram till 2020 ska kunna producera 25 TWh.
– Vi har en stor projektportfölj. Vi undersöker bl.a. möjligheterna för byggnation av ytterligare två vindkraftparker på fyra berg i Åseleområdet. Vi uppskattar att det finns potential att generera ytterligare 575 GWh årligen, enbart här. Utvecklingen ser därför mycket positiv ut för norra Sverige under kommande år, säger Stefan Svéd med eftertryck.

Maria Lind