Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Växjö Energi har många järn i elden i samband med kommunens största projekt

Det händer mycket i expansiva Växjö just nu, inte minst inom miljöområdet. Växjö Energi befinner sig i främsta ledet när det gäller vidareutveckling av klimatsmarta produkter för en hållbar framtid. För att driva klimatfrågan vidare etablerar det kommunala energibolaget nu fjärrkyla baserat på återvunnen energi till ett antal fastigheter i centrala Växjö.

Växjö Energi verkar inom fyra affärsområden där man förutom fjärrvärme och fjärrkyla också fokuserar på elnät, bredband (Wexnet) och energitjänster (konsulttjänster för energibesparingar som exempel).
Företagets minskade oljeanvändning under de senaste 20 åren har starkt bidragit till Växjös minskade koldioxidutsläpp där man per invånare mätt ligger på ungefär hälften jämfört med medelsvenskens utsläpp. Ett generellt krav från Växjö kommun är att samtliga utsläppsvillkor enligt gällande miljötillstånd skall underskridas. Ålagda gränsvärden klarar Växjö Energi redan idag med god marginal.
Idag produceras över 95 procent av fjärrvärmen, fjärrkylan och elen baserat på trädbränslen och torv. Råvaran består till största delen av avverkningsrester från hyggen samt spån, bark och frästorv och man samarbetar gärna med lokala aktörer i fråga om råvarutillförsel.

Fjärrkyla på frammarsch
Etablering och utbyggnad av fjärrkyla är en betydande satsning för kommunens framtida klimatanpassning.
– Vi har gjort en jämförelse där det tydligt framgår att en enda kund sparar hela 40 ton CO2 per år genom att ansluta sig till fjärrkylenätet. Man slipper också de stora kyltornen som orsakar buller och stör omgivningen, fjärrkylans expansion har en stark miljöprägel som talar för ytterligare investeringar, konstaterar Magnus Eriksson, marknadschef på Växjö Energi.
Ett antal fastigheter i centrala Växjö ansluts nu till fjärrkylenätet tillsammans med ett antal industriområden utanför staden. Framöver hoppas man på en större expansion där fjärrkylan når ut till fler verksamheter även i kommunens mindre orter.

Växjös största projekt
Bioenergin är ett av de få energislag som kan klara av det framtida samhällets krav på miljövänlighet och uthållighet till rimliga kostnader.
Växjö Energi axlar nu ansvaret för kommunens kapitalmässigt största enskilda projekt då kraftvärmeverket Sandvik 3 planeras byggas i anslutning till nuvarande verk. Etableringen innebär att Växjö Energi kommer att klara sig i stort sett helt utan olja, och tack vare Sandvik 3 kommer man att kunna fortsätta hålla sig kvar i elcertifikatsystemet.
– Sandvik 3 innebär en investering på knappt en miljard kronor. Byggnationen uppmuntras genom elcertifikaten, som tryggar våra intäkter för ett antal år framöver. Ur miljösynpunkt innebär satsningen att vi fortsätter att befinna oss i absolut framkant när det gäller klimatanpassade lösningar, och det är något som vi, kommunen och våra kunder värdesätter, summerar Magnus Eriksson.

Ny roll som energirådgivare
Ett nytt verksamhetsområde för Växjö Energi är energitjänster, där man på konsultbasis sprider kunskap om hur energianvändningen kan förbättras. Energieffektivisering går som en våg genom Sverige och alla företag har något att vinna på att se över sin energikonsumtion.
– Den nya rollen som energirådgivare för oss närmare våra kunder, vi diskuterar besparingar som lönar sig både för kunden och för Växjö som förebild för det hållbara samhället. Vi är stolta över att få vara en del i den hållbara utvecklingen och kommer att fortsätta arbeta för mesta möjliga klimatanpassning, säger en nöjd Magnus Eriksson som avslutning.